Notice: Use of undefined constant select - assumed 'select' in /home/fdcom/public_html/fdcom/components/com_content/content.php on line 11

Jak poprawiać swoje wyniki inwestycyjne, cześć III.
Plan bogacenia się na podstawie danych z rejestru inwestycji.

W poprzednich artykułach opisaliśmy:

  • jak sporządzić i prowadzić rejestr inwestycji
  • jak analizować i poprawiać swoje wyniki inwestycyjne


W tym artykule omówimy jak na podstawie danych obliczonych
na podstawie rejestru inwestycji sporządzić swój plan bogacenia się.

Analizując swój rejestr inwestycji ustaliłeś swoją
TSWZRT, czyli średni ważony zysk roczny na transakcji to 5%

Zauważ jednak, że twoje inwestycje nie pracują non stop przez 365 dni w roku.
Zanim wycofasz pieniądze z jednej, kończącej się inwestycji,
i wpłacisz je, do nowej, którą rozpoczynasz, mija zwykle,
co najmniej kilka dni.
Powoduje to, że twoje pieniądze pracują średnio
70%-95% czasu w ciągu roku. Natomiast 5%-30% czasu są transferowane,
leżą bezczynnie na koncie w oczekiwaniu, aż znajdziesz nową inwestycję itp.
Jednym słowem nie pracują i nie przynoszą zysków.

Przyjmij następujące współczynniki wykorzystania twoich środków.

  • Jeśli jesteś sprawnym inwestorem, który szybko (w ciągu kilku dni) przenosi pieniądze z inwestycji zakończonych na nowe przyjmij 95%, czyli że 346,75 dni twoje pieniądze pracują, a 18,25 dni nie pracują.
  • Jeśli jesteś mniej sprawny przyjmij 90% czyli że 328,5 dni twoje pieniądze pracują, a 36,5 dni czyli ponad miesiąc) nie pracują.
  • Jeśli sądzisz, ze jesteś jeszcze mniej sprawny, postaraj się poprawić.

Przykład

Chcesz oszacować wzrost swojego kapitału w ciągu następnych 50 lat.
W tej chwili posiadasz kapitał przeznaczony na inwestycje
równy 20 000 zł.
Z analizy twojego rejestru inwestycji wynika,
że twój TSWZRT - średni ważony zysk roczny na transakcji to 5%
Jesteś sprawnym inwestorem i twoje pieniądze pracują 95% czasu w roku.
Rocznie będziesz dopłacał z pensji do kapitału 10 000 zł.
Z kapitału przeznaczonego na inwestycje nie będziesz nic wypłacał.

Aby rozwiązać to zadanie przy pomocy planera,
najpierw musimy ustalić,
jaki procent zysku osiągasz rocznie na swoim kapitale.

Średnio na transakcji osiągasz 5%,
ale twoje pieniądze pracują 95% czasu
więc rocznie na swoim kapitale osiągasz 5% x 95% = 4,75%

Następnie do planera musimy wpisać następujące dane:

Ilość okresów = 50
Kapitał początkowy = 20 000
Procent za okres = 4,75
Wpłata = 10 000
Wypłata = 0

Wynik planu:

Tyle wpłaciłeś: 520 000,00
Tyle zarobiłeś : 1 615 982,12
Tyle wypłaciłeś : 0,00
Tyle będziesz miał na koniec ostatniego okresu : 2 135 982,12

Jak widać z podsumowania planu,
jeśli przez 50 lat utrzymasz swoje średnie wyniki inwestycyjne
(5% na transakcji), i założoną wpłatę roczną (10 000 zł),
to po 50 latach będziesz posiadał 2 135 982,12 zł.
Czyli całkiem niezły kapitał emerytalny.

Co powinieneś zrobić ?

Wykonaj swój plan bogacenia się. Uwzględniający twój
TSWZRT, czyli średni ważony zysk roczny na transakcji.
Poplanuj na różne okresy, na przykład:

  • 50 lat
  • 30 lat
  • 10 lat