Notice: Use of undefined constant select - assumed 'select' in /home/fdcom/public_html/fdcom/components/com_content/content.php on line 11

Jak poprawiać swoje wyniki inwestycyjne, cześć II.
Analiza rejestru inwestycji.

W poprzedniej części artykułu podaliśmy jak prowadzić rejestr inwestycji.
W tej części podamy jak przeprowadzić podstawowe analizy rejestru,
umożliwiające poprawę twoich wyników inwestycyjnych.

Dzięki prowadzeniu rejestru swoich inwestycji, będziesz mógł:

 • zwiększyć zyski ze swoich inwestycji
 • zmniejszyć straty ponoszone na inwestycjach
 • ocenić, jakie rodzaje inwestycji najlepiej ci wychodzą
 • ocenić, jakich inwestycji powinieneś unikać,
 • gdyż zwykle przynoszą ci straty
 • obliczyć, jakiego średniego zysku na inwestycji
 • powinieneś się spodziewać
 • zdobyć dane do sporządzenia planu bogacenia się.

Poniżej podajemy przykładowy rejestr inwestycji,
posłuży on nam, jako przykład do obliczeń.

Nazwa transakcjiData otwarciaData zamknięciaCzas w latachKwota jaką zainwestowałeśZysk lub strataZysk lub strata w %Zysk lub strata rocznie w %
transakcja 1 2007-01-01 2007-07-01 0,50 2 000 zł 100 zł 5,00% 10,00%
transakcja 2 2007-01-01 2007-07-01 0,50 3 000 zł -300 zł -10,00% -20,00%
transakcja 3 2008-01-01 2009-07-01 1,50 4 000 zł -200 zł -5,00% -3,33%
transakcja 4 2008-01-01 2009-01-01 1,00 2 000 zł -100 zł -5,00% -5,00%
transakcja 5 2009-01-01 2010-01-01 1,00 3 000 zł 200 zł 6,67% 6,67%
transakcja 6 2009-01-01 2010-07-01 1,50 1 000 zł 300 zł 30,00% 20,00%
transakcja 7 2010-01-01 2011-01-01 1,00 3 000 zł 400 zł 13,00% 13,00%
transakcja 8 2010-01-01 2011-01-01 1,00 2 000 zł -200 zł -10,00% -10,00%
transakcja 9 2010-01-01 2011-01-01 1,00 4 000 zł 200 zł 5,00% 5,00%
Suma (od początku) - - - 24 000 zł 400 zł - -
Suma (ostatni rok) - - - 9 000 zł 400 zł - -

 

Suma strat (od początku) -800 zł
Suma zysków (od początku) 1200 zł
Suma strat (ostatni rok) -200 zł
Suma zysków (ostatni rok) 600 zł

Jakie analizy powinienem wykonać?

Na podstawie danych, zebranych w naszym rejestrze,
można wykonać wiele analiz, oraz obliczyć najróżniejsze wskaźniki.
My polecamy, wg nas najprostsze i najbardziej przydatne
dla przeciętnego niezbyt doświadczonego inwestora.
Gdy nabierzesz doświadczenia, będziesz mógł dodawać nowe,
lepsze dla ciebie, wskaźniki.

Powinieneś obliczyć:

 1. TSWZRT - Twój średni ważony zysk roczny na transakcji.
  Pokaże ci on ile średnio zarabiasz na transakcji.
  Przy czym transakcje, w które wkładasz więcej kapitału,
  będą miały większe znaczenie, i bardziej wpłyną na twoją średnią.
 2. SS/SZ - Stosunek sumy strat, do sumy zysków.
  Pokaże ci, czy zarabiasz czy tracisz,
  oraz jak wyglądają twoje straty w stosunku do zysków.
  Początkujący inwestor powinien starać się by u niego ten współczynnik
  nie przekraczał poziomu 0,1 - 0,25
  tzn. twoje straty nie powinny być większe
  niż dziesiąta do jednej czwartej twoich zysków.
  W najgorszym razie współczynnik ten nie powinien przekroczyć 0,33.
  Na większy współczynnik mogą pozwolić sobie tylko osoby zaawansowane,
  znające się na tworzeniu systemów transakcyjnych.

Jaki zakres danych wziąć do analizy?

Obliczenia możesz przeprowadzić na danych zbieranych od początku
prowadzenia rejestru, lub tylko na danych za ostatnie lata
(np.: ostatnie 3, 5 lub 10 lat).
Samodzielnie wybierz okres czasu jaki będziesz brał do analizy.
Do analizy bierzemy tylko transakcje zakończone,
dla których znamy nasz ostateczny zysk lub stratę.
Nie bierzemy pod uwagę transakcji niezakończonych,
gdyż jeszcze nie wiemy ile na nich zarobimy.

Przy wyborze okresu kieruj się następującymi wskazówkami:

 • Początkowe okresy prowadzenia rejestru,
  kiedy byłeś niedoświadczonym inwestorem,
  mogą zawierać gorsze wyniki i zaniżać twoje średnie wyniki,
  jeśli tak jest, odrzuć te początkowe okresy.
 • Jeśli chcesz użyć danych z analizy, do planowania w długim okresie czasu
  (np.: do sporządzenia planu emerytalnego, planu bogacenia się, itp.),
  okres analizowanych danych powinien być taki,
  aby zawierał, zarówno, lata w których miałeś lepsze wyniki,
  jak i lata w których miałeś gorsze wyniki.
 • Jeśli chcesz użyć danych do analizy swoich bieżących
  umiejętności inwestycyjnych (swojej bieżącej formy inwestycyjnej)
  i najbliższych zysków, okres analizowanych danych
  nie powinien przekraczać 3 lat.

Najczęściej stosowane okresy to:

 • od początku prowadzenia rejestru, z pominięciem lat, kiedy byłeś
  niedoświadczonym nowicjuszem
 • 10 ostatnich lat
 • 5 ostatnich lat
 • 3 ostanie lata
 • ostatni rok

Jak obliczyć wskaźniki?

1. TSWRZT - Twój średni ważony zysk roczny na transakcji,
jaki osiągnąłeś w badanym okresie czasu (np.: w ostatnich 5, 10 latach)

Obliczenia wykonujesz w następujących krokach:

 1. Najpierw ustalasz okres, za jaki chcesz obliczyć wskaźnik
  np.: ostatni rok, ostatnie 100 transakcji itp.
 2. Obliczasz sumę kwot, jaką zainwestowałeś w badanym okresie
 3. Dla każdej transakcji z tabelki, obliczasz zysk lub stratę roczną ważoną wg wzoru:
  zysk lub strata rocznie w % * (kwota jaką zainwestowałeś / suma kwot jaką zainwestowałeś w badanym okresie)
 4. Sumujesz obliczone zyski i straty roczne ważone na transakcjach

W naszym przykładowym rejestrze jest to:

 1. Za okres, od początku rejestru:
 2. Suma kwot, jaką zainwestowałeś (od początku) = 24 000 zł
 3. Patrz obliczenia w poniższej tabelce, w kolumnie:
  "zysk lub strata rocznie, ważona w %"
 4. Patrz podsumowanie w poniższej tabelce "Średnia ważona" = 0,65%
Nazwa transakcjiData otwarciaData zamknięciaCzas w latachKwota jaką zainwestowałeśZysk lub strataZysk lub strata w %Zysk lub strata rocznie w %zysk lub strata rocznie ważona w %
transakcja 1 2007-01-01 2007-07-01 0,50 2 000 zł 100 zł 5,00% 10,00% 0,83%
transakcja 2 2007-01-01 2007-07-01 0,50 3 000 zł -300 zł -10,00% -20,00% -2,50%
transakcja 3 2008-01-01 2009-07-01 1,50 4 000 zł -200 zł -5,00% -3,33% -0,56%
transakcja 4 2008-01-01 2009-01-01 1,00 2 000 zł -100 zł -5,00% -5,00% -0,42%
transakcja 5 2009-01-01 2010-01-01 1,00 3 000 zł 200 zł 6,67% 6,67% 0,83%
transakcja 6 2009-01-01 2010-07-01 1,50 1 000 zł 300 zł 30,00% 20,00% 0,83%
transakcja 7 2010-01-01 2011-01-01 1,00 3 000 zł 400 zł 13,00% 13,00% 1,63%
transakcja 8 2010-01-01 2011-01-01 1,00 2 000 zł -200 zł -10,00% -10,00% -0,83%
transakcja 9 2010-01-01 2011-01-01 1,00 4 000 zł 200 zł 5,00% 5,00% 0,83%
Suma (od początku) 24 000 zł 400 zł Średnia ważona 0,65%
Suma (ostatni rok) 9 000 zł 400 zł - -

 

 1. Za ostatni rok:
 2. Suma kwot, jaką zainwestowałeś (od początku) = 9 000 zł
 3. Patrz obliczenia w tabelce w kolumnie "zysk lub strata rocznie, ważona w %"
 4. Patrz podsumowanie w tabelce "Średnia ważona" = 4,33%
Nazwa transakcjiData otwarciaData zamknięciaCzas w latachKwota jaką zainwestowałeśZysk lub strataZysk lub strata w %Zysk lub strata rocznie w %zysk lub strata rocznie ważona w %
transakcja 1 2007-01-01 2007-07-01 0,50 2 000 zł 100 zł 5,00% 10,00%  
transakcja 2 2007-01-01 2007-07-01 0,50 3 000 zł -300 zł -10,00% -20,00%  
transakcja 3 2008-01-01 2009-07-01 1,50 4 000 zł -200 zł -5,00% -3,33%  
transakcja 4 2008-01-01 2009-01-01 1,00 2 000 zł -100 zł -5,00% -5,00%  
transakcja 5 2009-01-01 2010-01-01 1,00 3 000 zł 200 zł 6,67% 6,67%  
transakcja 6 2009-01-01 2010-07-01 1,50 1 000 zł 300 zł 30,00% 20,00%  
transakcja 7 2010-01-01 2011-01-01 1,00 3 000 zł 400 zł 13,00% 13,00% 4,33%
transakcja 8 2010-01-01 2011-01-01 1,00 2 000 zł -200 zł -10,00% -10,00% -2,22%
transakcja 9 2010-01-01 2011-01-01 1,00 4 000 zł 200 zł 5,00% 5,00% 2,22%
Suma (od początku) 24 000 zł 400 zł -  
Suma (ostatni rok) 9 000 zł 400 zł Średnia ważona 4,33%

 

UWAGA !!!
Jeśli masz problem z obliczeniem wskaźnika,
skorzystaj z pomocy kogoś, kto jest lepszy z matematyki
lub potrafi posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym.

2. SS/SZ - Stosunek sumy strat do sumy zysków
jaki osiągnąłeś w badanym okresie czasu (np.: w ostatnich 5, 10 latach)

Obliczenia wykonujesz w następujących krokach:

 1. Najpierw ustalasz okres, za jaki chcesz obliczyć wskaźnik
  np.: ostatni rok, ostatnie 100 transakcji itp.
 2. Sumujesz wszystkie swoje straty z kolumny "zysk lub strata",
  które wystąpiły w badanym okresie.
 3. Sumujesz wszystkie swoje zyski z kolumny "zysk lub strata",
  które wystąpiły w badanym okresie.
 4. Dzielisz
  podsumowane w punkcie B straty z kolumny "zysk lub strata",
  bez uwzględniania znaku minus
  przez
  podsumowane w punkcie C zyski z kolumny "zysk lub strata"

W naszym przykładowym rejestrze jest to:

 1. Od początku rejestru:
 2. Suma strat (od początku) -800 zł
 3. Suma zysków (od początku) 1200 zł
 4. SS/SZ = 800 zł / 1200 zł = 0,67 = 67%

 

 1. Za ostatni rok:
 2. Suma strat (ostatni rok) -200 zł
 3. Suma zysków (ostatni rok) 600 zł
 4. SS/SZ = 200 zł / 600 zł = 0,33 = 33%

Jak poprawić swoje wyniki inwestycyjne, używając danych z rejestru?

Znając już wyniki poszczególnych transakcji
jak i swoje średnie wyniki inwestycyjne,
w długim i krótkim okresie czasu,
w celu zmniejszenia strat i poprawienia zysków, powinieneś:

 1. Przeanalizować poszczególne transakcje.
  1. Dla każdej transakcji analizujemy:
   • czas jej trwania,
   • osiągnięty zysk lub poniesioną stratę w %,
   • osiągnięty zysk lub poniesioną strata roczną w %.
  2. Dzielimy transakcje:
   • na te, które najlepiej, nam wychodzą
   • i na te, które najgorzej, nam wychodzą.
 2. Dla transakcji, które najgorzej nam wychodzą,
  czyli te, na których osiągamy straty,
  lub te, na których osiągamy najmniejsze zyski roczne.
  1. Zmniejszamy kapitał przeznaczany na te transakcje,
   lub w ogóle je porzucamy.
  2. Jeśli dalej chcemy zawierać tego typu transakcje (np. po to aby się ich nauczyć),
   przeznaczamy na nie niewielką pulę naszego kapitału
   i trenujemy na tym kapitale, dopóki transakcje te nie zaczną nam wychodzić.
   Jeśli stwierdzimy, że nic z tego nie będzie, porzucamy te transakcje.
  3. Inwestując w transakcje, które mogą przynieść stratę, pamiętamy cały czas o: Pilnujemy by nasze straty były niewielkie w stosunku do zysków. Tak więc, jeśli miałeś ostatnio zbyt duże straty, zaniechaj na pewien czas zawierania tego typu transakcji, lub jeszcze bardziej ogranicz kapitał w nie zaangażowany.
   Staramy się by nasz współczynnik SS/SZ nie przekraczał zwykle 0,1-0,25; a w najgorszym razie nie przekroczył 0,33.
 3. Dla transakcji, które najlepiej nam wychodzą
  i na których osiągamy największe zyski roczne.
  1. Zwiększamy kapitał przeznaczony na te transakcje.
  2. Staramy się poprawić zyski osiągane na tych transakcjach
   (nawet jeśli to jest możliwe w niewielkim stopniu).
  3. Staramy się zmniejszać lub eliminować koszty zawierania tych transakcji.
  4. Staramy się zmniejszać lub eliminować podatki płacone od zysku
   z tych transakcji.
 4. Możemy też przeznaczać niewielką ilość kapitału na transakcje:
  • których jeszcze nie robiliśmy, a które chcemy sprawdzić,
   czy jesteśmy w stanie na nich zarabiać,
  • których chcemy się nauczyć.

  Zawsze warto odkrywać nowe sposoby inwestowania,
  i doskonalić te już nam znane. Szczególnie
  jeśli nie satysfakcjonują nas zyski z naszych dotychczasowych
  sposobów inwestowania.

  1. Jeśli te nowe transakcje zaczną nam przynosić zyski,
   ostrożnie zwiększamy kapitał w nie zaangażowany.
  2. Jeśli nie przynoszą nam zysków doskonalimy nasze umiejętności
   inwestowania w te transakcje na niewielkiej części naszego kapitału.
  3. Jeśli mimo wielu prób nie jesteśmy w stanie na nich zarabiać,
   lub zyski są mniejsze niż na innych transakcjach, porzucamy te transakcje.

Co jeszcze powinienem wiedzieć?

Zauważ że dzięki skoncentrowaniu kapitału na transakcjach
na których osiągasz zyski. Zapewniasz sobie stałe źródło zarobków.
Transakcje te zarabiają także na twoją naukę transakcji
na których osiągasz straty lub tylko niewielkie zyski.
Ponieważ w transakcje, które przynoszą straty, angażujesz niewielkie kwoty,
straty te są na tyle niewielkie, że mało zmniejszają twoje całkowite zyski.

Zauważ, że w różnych okresach czasu najlepiej
zarabiasz na różnych rodzajach inwestycji.
Bardzo często się zdarza, że inwestycje,
które jeszcze niedawno przynosiły nam największe zyski,
przestały być tak zyskowne, lub nawet zaczęły przynosić straty.
Dlatego ważna jest analiza transakcji
z wielu lat jak i z ostatnich lat.

Zauważ, że aby dobrze porównać transakcje musisz sprawdzić
ile dana transakcja przynosi zysku rocznie,
nawet, jeśli trwała krócej lub dłużej niż rok.

Przykładowo, w naszym rejestrze:

Nazwa transakcjiData otwarciaData zamknięciaCzas w latachKwota jaką zainwestowałeśZysk lub strataZysk lub strata w %Zysk lub strata rocznie w %
transakcja 1 2007-01-01 2007-07-01 0,50 2 000 zł 100 zł 5,00% 10,00%
transakcja 5 2009-01-01 2010-01-01 1,00 3 000 zł 200 zł 6,67% 6,67%

 

Transakcja 5 przyniosła 6,67% zysku, czyli więcej niż transakcja 1,
która przyniosła 5,00% zysku.
Jednak transakcja 5 trwała rok, a transakcja 1 tylko pół roku.
Po pół roku mogłeś wypłacone środki zainwestować w inną transakcję.
Porównując zyski roczne z tych transakcji wychodzi, że
jednak transakcja 1 była lepsza gdyż przyniosła 10% zysku rocznie,
a transakcja 5 tylko 6,67 zysku rocznie.

Czy można podać jakieś przykłady ?

Z rejestru wynika, że ponosisz straty na inwestycjach w akcje,
ale na obligacjach osiągasz niezłe zyski.
Przenosisz większość swoich środków na obligacje.

Postanowiłeś sprawdzić jak wyjdziesz na inwestycjach
w fundusze i na handlu walutami.
Angażujesz niewielką część kapitału w te inwestycje.
Po kilku transakcjach masz niezłe zyski na funduszach
i straty na handlu walutami.

Zwiększasz kapitał zaangażowany w fundusze.
I nadal inwestujesz niewielkie kwoty w handel walutami.
Jednak po następnych kilkunastu, transakcjach stwierdzasz,
że te inwestycje ci nie idą. Porzucasz handel walutami.

Co powinieneś zrobić ?

 • Oblicz podane przez nas wskaźniki dla swojego rejestru inwestycji.
 • Skorzystaj z naszych porad i zacznij,
  po prostu, poprawiać swoje wyniki inwestycyjne.
 • Czytaj nasz biuletyn,
  będziemy systematycznie powiększali twoją wiedzę o inwestowaniu.