Style życia praktykowane przez ludzi zamożnych.

W tym artykule opiszemy style życia, które są często praktykowane przez ludzi zamożnych. Jeśli jesteś ciekawy, czytaj dalej.

Style te to:

 1. Chrześcijański styl życia
 2. Minimalistyczny styl życia
 3. Judaistyczny styl życia
 4. Rodzinny styl życia
 5. Kontrariański styl życia
 6. Styl życia ludzi bogatych

Chrześcijański styl życia

To styl życia popularny w Europie, Ameryce,
a także w innych krajach świata.
Polega na życiu zgodnie z filozofią chrześcijańską.

Filozofia chrześcijańska, łączy w sobie
najlepsze doświadczenia czterech cywilizacji:
judaistycznej (żydowskiej), greckiej, rzymskiej i europejskiej.

Jednym z jej elementów jest życie zgodnie
z cnotami chrześcijańskimi takimi jak:

 • skromność,
 • pracowitość,
 • solidność,
 • praca nad sobą
 • dążenie do, poszukiwanie dobra,
 • dążenie do, poszukiwanie prawdy,
 • itd.

Chrześcijaństwo jest najpełniejszą i najobszerniejszą
(odpowiadającą na największą ilość pytań w stylu
Jak żyć?, Co zrobić w konkretnej sytuacji?, Jak się zachowywać?)
filozofią życiową, jaka kiedykolwiek istniała na świecie.
Opisanie jak filozofia chrześcijańska i jej cnoty
przyczyniają się do podniesienia zamożności,
to temat nie na jeden, ale na wiele, wiele artykułów.
Większa część wiedzy i sposobów postępowania ludzi zamożnych
wywodzi się z chrześcijaństwa.
Można nawet powiedzieć, że zamożnościowy sposób myślenia i życia
wywodzi się z chrześcijaństwa.

Dowodem na to jest, iż najbogatsze, najzamożniejsze rejony świata,
czyli Europa i Ameryka Północna to rejony chrześcijańskie.
Poza tymi rejonami, zamożności jest na świecie niewiele.
Praktycznie, poza wyżej wymienionymi, zamożne są tylko
Japonia z jej minimalizmem, oraz Izrael z jego judaizmem,
także opisywanymi w tych artykułach.

Oczywiście same cnoty i filozofia chrześcijańska nie wystarczą,
by ten sposób życia uznać za zamożny.
Osoby uprawiające ten styl życia, także muszą żyć
poniżej swoich możliwości finansowych
czyli mniej wydawać niż zarabiają.
W przeciwnym wypadku szybko wpadną w kłopoty finansowe,
a wraz z nimi ich rodziny.

Minimalistyczny styl życia

Minimalizm to styl życia popularny w Japonii.

Minimalizm polega na używaniu w życiu, minimalnej ilości,
dobrej jakości rzeczy, zamiast dużej ilości rzeczy kiepskiej jakości,
które trzeba ciągle wymieniać na nowe.

Minimalizm to także osiąganie celów i wykonywanie czynności
w jak najprostszy sposób. Jak najmniejszym wysiłkiem.
Przy użyciu jak najmniejszej ilości czasu i energii,
bez zbędnych ozdobników.

Przykładowo:

 • Rodzina praktykująca minimalistyczny styl życia do domu kupuje tylko niezbędne, dobrej jakości meble i sprzęty, które będą długo służyły. Rodzina taka nie zagraca swojego domu.
 • Osoba praktykująca minimalistyczny styl życia kupuje tylko ubranie niezbędne i wysokiej jakości.

Taki sposób życia pozwala na poświęcenie większej ilości
czasu, na osiągniecie sukcesu rodzinnego i zawodowego,
bo nie zużywa się go na zbędne rzeczy.
Minimaliści mają mniej sprzątania, chodzenia po zakupach itd.

Biorąc pod uwagę całe życie, wychodzą w sumie finansowo lepiej,
niż ludzie, którzy uganiają się non stop za nowymi rzeczami.

Po przeczytaniu powyższego opisu możesz się zastanawiać
co to za zamożne życie, skoro ciągle trzeba się czegoś wyrzekać.
Jest to nie zrozumienie minimalizmu.

Minimalizm to redukcja nadmiaru, ale nie tworzenie niedomiaru, braków.
Ważną cechą dla minimalisty jest harmonia,
która chroni go przed popadnięciem w niedomiar.

Minimalizm nie jest drogą wyrzeczeń,
ale oszczędności czasu, zasobów, harmonii życiowej.
Minimalista nie cierpi, nie poświęca się, że posiada mało rzeczy,
Cieszy się, że ma dużo czasu na inne zajęcia,
niż kupowanie, sprzątanie, przestawianie, wyrzucanie
i inne czynności związane z nadmiarem rzeczy.
Minimalista posiada rzeczy, które są naprawdę przydatne!

Minimalizm to realizacja celów przy minimum wysiłków, utrafienie w cel.
Minimalista znajduje radość w redukcji i utrafianiu w cel.
Tyle ile trzeba, nie więcej, ale też nie mniej.
Jak widzisz nazwa "minimalizm" wprowadza w błąd.

Minimalizm jest nazwą nadaną z punktu widzenia
kultury, w której nadmiar jest normą.
Dla minimalisty, minimalizm, nie jest minimalizmem,
ale utrafieniem w cel i unikaniem nadmiaru, ale także niedomiaru.
Minimalista wie, że nadmiar zabiera czas, ale niedomiar także.
Zbyt duża ilość, rzeczy wymaga zajmowania się nimi.
Za mała ilość, rzeczy lub nie posiadanie tych, które są potrzebne
powodują także straty czasu, gdyż nie można zrobić to czego się chce.
Trzeba niepotrzebnie tracić czas, na wymyślanie rozwiązań alternatywnych.

Lepsze nazwy dla minimalizmu to:

 • Filozofia unikania nadmiaru.
 • Filozofia utrafiania w cel
 • Życie w harmonii

Oczywiście same unikanie nadmiaru nie wystarczy,
by dany sposób życia uznać za zamożny.
Minimaliści muszą także żyć poniżej swoich możliwości finansowych,
czyli mniej wydawać niż zarabiają.
W przeciwnym wypadku szybko wpadną w kłopoty finansowe,
a wraz z nimi ich rodziny.

Judaistyczny styl życia

Judaistyczny styl życia jest popularny wśród Żydów
Polega na życiu zgodnie z filozofią i kulturą żydowską.

Filozofia i kultura żydowska, zawiera w sobie,
najlepsze doświadczenia starożytnej kolebki cywilizacji
czyli rejonów Egiptu i Bliskiego Wschodu.
Doświadczenia te są uzupełnione o doświadczenia
Greków, Rzymian, i Europejczyków, Żydów.

Filozofia i kultura żydowska zawiera także doświadczenia związane z
umiejętnością dawania sobie rady w nieprzychylnym
bądź wręcz wrogim środowisku społecznym,
w którym Żydzi żyli przez wiele tysięcy lat.

Doświadczenia te są zebrane w torze, innych pismach żydowskich,
oraz kulturze i filozofi żydowskiej.
Przykładem może tu być biblijna Księga Mądrości.

Judaizm i chrześcijaństwo, przenikają się wzajemnie.
Chrześcijaństwo czerpie z judaizmu,
ale i judaizm czerpie z chrześcijaństwa.

Oczywiście same pisma, kultura i filozofia żydowska nie wystarczą,
by ten sposób życia uznać za zamożny.
Osoby uprawiające ten styl życia, także muszą żyć
poniżej swoich możliwości finansowych
czyli mniej wydawać niż zarabiają.
W przeciwnym wypadku szybko wpadną w kłopoty finansowe,
a wraz z nimi ich rodziny.

Rodzinny styl życia.

Rodzinny styl życia, mimo że nie jest promowany przez większość mediów jest jednym z najpopularniejszych stylów życia na świecie.

Osoby praktykujące rodzinny styl życia skupiają swoją aktywność poza zawodową na domu i rodzinie. Osoby te po pracy jadą zwykle do domu i spędzają resztę dnia z rodziną.

W weekendy osoby te także najczęściej spędzają czas z rodziną, siedzą wspólnie w domu, jadą na działkę lub na wspólną wycieczkę.

Taki tryb życia powoduje że osoby te budują silne więzy rodzinne i unikają rożnego rodzaju pokus i pułapek życiowych.

W razie kłopotów takie osoby mogą zwykle liczyć na wsparcie rodziny.

Oczywiście by ich styl życia uznać za zamożny osoby te muszą żyć poniżej swoich możliwości finansowych czyli mniej wydawać niż zarabiają. W przeciwnym wypadku osoby te szybko wpadną w kłopoty finansowe, a wraz z nimi ich rodziny.

Kontrariański styl życia.

To w Polsce dość mało znany styl życia, choć na świecie praktykuje go wiele zamożnych osób. Znany jest na zachodzie pod nazwą "Contrary life style".

Niema on chyba swojego odpowiednika w języku polskim dlatego my nazwiemy go kontrariańskim stylem życia. Osoby go praktykujące nazwiemy zaś kontrarianami

Kontrariański styl życia można w skrócie określić zasadą, robimy co innego niż większość ludzi, nie robimy tego co robi większość ludzi. Pozostajemy poza tłumem, unikamy tłoku.

Kontraranie nie przejmują się modą i tym co myśli większość ludzi

Taki sposób myślenia i działania powoduje, że kontrarianie często kupują taniej dobre rzeczy, które akurat nie są w modzie.

Kontrarianie kupują taki samochód, który przedstawia największą wartość w stosunku do ceny i który sprawia mało kłopotów. Kontrarianie jeżdżą na wczasy tam gdzie akurat inni nie chcą w danym roku pojechać, a jednocześnie tam gdzie znajdują bardzo atrakcyjne oferty.

Kontrarianie mają wyczucie dla rzeczywistej wartości produktów, nie zaś wypromowanej czy zgodnej z aktualną modą, więc zwykle kupują taniej dobre i wartościowe produkty. W sumie mniej wydają na życie, a jednocześnie mają wyższy poziom życia.

Kontrarianie są przekonani, że tam gdzie nie kieruje się uwaga większości znajduje się mnóstwo okazji i dobrych interesów.

Oczywiście także oni muszą żyć poniżej swoich możliwości finansowych.

Styl życia ludzi bogatych.

Osoby praktykujące ten styl życia to najbogatsi ludzie w swoich społeczeństwach, a często i na świecie. Wielu z nich dziedziczy fortunę z dziada pradziada.

Posiadają wspaniałe rezydencje, jachty, samochody, samoloty. Spotykają się z równie bogatymi jak oni ludźmi. Czasami prowadzą działalność charytatywną.

Także oni muszą jednak stosować zasadę życia poniżej swoich możliwości finansowych ponieważ w przeciwnym wypadku szybko przestali by być bogaci i nie mogli by już sobie pozwolić na swój dotychczasowy styl życia.

Przenikanie się zamożnych stylów życia.

Należy zauważyć, że bardzo często zamożne rodziny mogą praktykować po trochu kilka z podanych tu stylów życia.

Przykładowo:

 • Chrześcijanie często praktykują rodzinny styl życia.
 • Ludzie bogaci także zwykle preferują rodzinny styl życia.
 • Część ludzi bogatych to także kontrarianie.

Co powinieneś zrobić.

Przemyśl swój dotychczasowy styl życia.

Może powinieneś poświęcić więcej czasu rodzinie.

Być możne powinieneś czasem pomyśleć tak jak myślą kontrarianie.

Być może powinieneś zapoznać się z cnotami chrześcijańskimi lub zainteresować minimalizmem.

Pamiętaj też, że niezależnie od twojego stylu życia, nie możesz wydawać więcej niż zarabiasz. Jeśli chcesz praktykować zamożny styl życia musisz żyć poniżej swoich możliwości finansowych.

 

O naszym portalu

 

FinanseDomowe.COM

 • Jesteśmy niezależnym portalem specjalizującym się w tematyce Finansów Domowych.
 • Gromadzimy wiedzę przekazywaną przez zamożne rodziny z pokolenia na pokolenie.
 • Szkolimy z planowania finansowego dla osób prywatnych.
 • Pomagamy poznawać podstawy wiedzy o inwestycjach.
 • Informacje staramy się przedstawiać tak by każdy mógł je zrozumieć, oraz zastosować w codziennym życiu.

Dołącz do nas prenumerując nasz bezpłatny biuletyn.