Drukuj

Najważniejsze rodzaje inwestycji z punktu widzenia przeciętnego, nieprofesjonalnego inwestora.
Obligacje Skarbu Państwa

Czym są obligacje Skarbu Państwa?

Obligacje Skarbu Państwa, zwane też obligacjami rządowymi, to pożyczki udzielane przez Ciebie rządowi.
Spłata tych pożyczek gwarantowana jest przez Skarb Państwa, a więc przez wszystkich podatników.

Jak działają obligacje Skarbu Państwa?

 

Obligacje Skarbu Państwa działają w następujący sposób.

 • Pożyczasz rządowi pewną kwotę pieniędzy i dostajesz, na dowód tej pożyczki, dokument zwany obligacją.
  W Polsce dokumentu tego nie dostajesz do ręki, przechowywany on jest w specjalnym depozycie
  w instytucji państwowej o nazwie "Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych" - KDPW.
  Dzięki takiemu rozwiązaniu swoje obligacje możesz łatwo sprzedać poprzez giełdę.
  Możesz też swój dokument obligacji pobrać z KDPW, wtedy będziesz miał go w postaci papierowej.
 • W czasie trwania pożyczki rząd płaci Ci odsetki. Częstotliwość płacenia odsetek zależy od serii obligacji.
  Dla każdej serii obligacji, odsetki mogą być płacone z różną częstotliwością np.: raz na kwartał, raz na pół roku, raz na rok, itd.
 • Na zakończenie pożyczki rząd zwraca Ci pożyczoną kwotę.

Należy tu zwrócić uwagę, że mimo iż obligacje rządowe są jednymi z najbardziej bezpiecznych rodzajów inwestycji, to od czasu do czasu zdarza się bankructwo Państwa. Wtedy obligacje te nie są spłacane lub są spłacane tylko częściowo.

W przypadku bankructwa, państwa stosują także inne metody, aby chociaż częściowo wymigać się ze spłaty zaciągniętych długów. Najczęściej stosowane to:

 • zmiana (wymiana) waluty, na inną i anulowanie obligacji lub tylko częściowa ich spłata
 • wywołanie wojny i pod tym pretekstem nie spłacanie obligacji,
 • inflacjonowanie (obniżenie wartości) waluty i spłata obligacji mniej wartą walutą
 • wymuszenie na pożyczkodawcach zgody na nie spłacanie części pożyczki pod groźbą szantażu, że albo zgodzicie się na mniejsze spłaty, albo nie dostaniecie swoich pieniędzy w ogóle
 • itd.

Bankructwa Państw zdarzają się dość rzadko, jednak w czasie całego swojego życia, możesz się spotkać nawet z kilkoma takimi przypadkami.

Obligacje Skarbu Państwa uważane są za jedne najbezpieczniejszych rodzajów inwestycji. Inwestować w obligacje Skarbu Państwa może każdy, nie wymaga to specjalistycznej wiedzy z zakresu inwestycji. Na obligacjach Skarbu Państwa zarabia się najczęściej około kilku procent za każdy rok trwania pożyczki. Tyle samo lub trochę więcej niż na lokacie.

Na co zwrócić uwagę przy kupnie obligacji Skarbu Państwa?

Podczas kupowania obligacji Skarbu Państwa, koniecznie sprawdź wymienione poniżej elementy.

 1. Czy obligacja jest na pewno wyemitowana przez Skarb Państwa?
 2. Czy Państwo to jest w stanie spłacić swój dług:
  1. jak spłacało obligacje historycznie, jak często w historii ich nie spłacało
  2. na jaki procent PKB dane Państwo jest zadłużone
  3. jaki posiada obecnie rating, w kilku najważniejszych agencjach ratingowych.
 3. Jakie jest oprocentowanie obligacji za okres trwania pożyczki.
 4. Jakie jest oprocentowanie roczne obligacji.
 5. W jaki sposób wypłacane będą Ci odsetki
  1. na koniec obligacji
  2. okresowo, w trakcie trwania pożyczki (np.: co pół roku)
 6. Czy kwota pożyczki jest okresowo indeksowana (zwiększana o wartość inflacji)
 7. Ile zarobisz na czysto, czyli po opłaceniu wszystkich kosztów, prowizji i podatków, itd. na danej obligacji.
 8. Na ile czasu musisz zablokować swoje pieniądze na tej obligacji.
 9. Jakie są warunki wcześniejszej sprzedaży obligacji np.: gdybyś koniecznie wcześniej potrzebował pieniędzy.

UWAGA !!!

W warunkach obligacji mogą znajdować się zapisy, które Cię zaskoczą. Możliwości jest tu nieskończenie wiele, my podaliśmy tylko najważniejsze elementy do sprawdzenia. Jeśli w warunkach obligacji jest coś, co Ci się nie podoba, po prostu nie kupuj jej lub kup jej mniejsza ilość, za mniejszą kwotę.

Jakie mogą występować odmiany obligacji Skarbu Państwa?

W praktyce występują różne odmiany obligacji Skarbu Państwa, o różnych warunkach. Poniżej wymieniamy najczęściej występujące.

 1. Obligacje Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu - odsetki jakie wypłaca Ci Skarb Państwa w trakcie trwania pożyczki są zmienne, i zależą zwykle od inflacji, czym wyższa inflacja, tym wyższe odsetki i na odwrót. Na przykład raz 3%, a innym razem 5%.
 2. Obligacje Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu - odsetki jakie wypłaca Ci Skarb Państwa w trakcie trwania pożyczki są zawsze stałe. Na przykład zawsze 5%.
 3. Obligacje Skarbu Państwa nieoprocentowane, sprzedawane poniżej wartości nominalnej obligacji, tak zwane zero-kuponowe - Skarb Państwa nie wypłaca odsetek od takiej obligacji,ale za to sprzedaje ją poniżej wartości. Na przykład obligacja jest warta 1 000 zł, Skarb Państwa sprzedaje ją za 900 zł, ale oddaje na koniec trwania pożyczki 1 000 zł. Zarobek dla pożyczającego wynosi więc 100 zł.
 4. Obligacje Skarbu Państwa indeksowane o wskaźnik inflacji - w tym wypadku wartość nominalna obligacji czyli kwota, którą pożyczyłeś jest regularnie (np.: codziennie) zwiększana (indeksowana) o wskaźnik inflacji, a odsetki są wypłacane od tej wyższej kwoty. Na przykład, początkowa kwota którą pożyczyłeś wynosi 1 000 zł następnego dnia jest zwiększana do 1 000,01 zł i od tej powiększonej kwoty naliczane są odsetki. Za pół roku wynosi już 1 010 zł i od tej kwoty naliczane są odsetki, itd.

Czy ten rodzaj inwestycji jest zalecany przeciętnym, nieprofesjonalnym inwestorom?

TAK

Jest to jedna z najbardziej bezpiecznych inwestycji, jednak przed jej zawarciem upewnij się, że jest to na pewno obligacja Skarbu Państwa, a nie jakaś inna obligacja np.: że nie jest to obligacja jakiejś firmy, lub gminy.