Notice: Use of undefined constant select - assumed 'select' in /home/fdcom/public_html/fdcom/components/com_content/content.php on line 11

Najważniejsze rodzaje inwestycji z punktu widzenia przeciętnego, nieprofesjonalnego inwestora.
Lokaty bankowe gwarantowane przez Skarb Państwa.

Czym są lokaty bankowe gwarantowane przez Skarb Państwa?

Lokaty bankowe gwarantowane przez Skarb Państwa to pożyczki udzielane przez Ciebie bankowi. 
Spłata tych pożyczek gwarantowana jest przez Skarb Państwa lub odpowiednią powołaną do tego instytucję państwową.

Niektórzy mogą tu powiedzieć, że lokaty bankowe to nie pożyczki, tylko tak zwane depozyty. Taka nazwa zaciemnia sprawę i wprowadza inwestorów w błąd, co do ponoszonego ryzyka.
Depozyty działają zupełnie inaczej. Tak więc traktuj lokaty bankowe, tak jak typowe pożyczki, będziesz miał jasność co do ponoszonego ryzyka.

Jak działają lokaty bankowe gwarantowane przez Skarb Państwa?

 

Lokaty bankowe gwarantowane przez Skarb Państwa działają w następujący sposób.

 1. Pożyczasz bankowi pewną kwotę pieniędzy zawierając z nim umowę lokaty, na uzgodniony okres czasu (np.: na 1 rok).
 2. W czasie trwania lokaty bank może wykorzystywać twoje pieniądze wg swojego uznania i zgodnie z przepisami prawa (np.: pożyczać je innym osobom). Twoje pieniądze nie muszą więc leżeć fizycznie w banku.
 3. Po zakończeniu okresu lokaty, bank zwraca Ci kwotę lokaty wraz z odsetkami. Może tu też wystąpić przypadek, że odsetki będą Ci systematycznie wypłacane przez cały czas trwania lokaty, a kwota lokaty zostanie Ci zwrócona na koniec czasu trwania tej lokaty.
 4. W przypadku, gdyby bank nie mógł zwrócić Ci ulokowanych środków (bo np.: zbankrutował) pieniądze z lokaty zostaną Ci wypłacone przez Skarb Państwa lub odpowiednią powołaną do tego instytucję Państwową.

Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że w czasie trwania lokaty bank obraca twoimi pieniędzmi, przez co ryzykujesz, że jeśli bank źle je zainwestuje, może je stracić i nie mieć już pieniędzy by je tobie zwrócić, gdy okres lokaty się skończy.

Przed takim ryzykiem chroni cię gwarancja Skarbu Państwa. Jeśli Bank nie będzie w stanie zwrócić Ci twoich pieniędzy, zwróci Ci je Skarb Państwa (lub odpowiednia powołana przez do tego instytucja Państwowa).

Odróżnia to lokatę bankową gwarantowaną przez Skarb Państwa od innych typów lokat (zarówno bankowych jak i nie bankowych).

Taka gwarancja nie jest jednak wydawana dla każdej kwoty lokaty, zwykle jest ograniczona do pewnej kwoty. Jeśli założysz lokatę powyżej tej kwoty to ryzykujesz utratę środków.

Przykładowo jeśli gwarancja jest wydawana do kwoty 1 000 zł, a ty ulokujesz 1 500 zł. to w przypadku problemów z wypłatą twojej lokaty przez bank, Skarb Państwa (lub odpowiednia instytucja działająca w jego imieniu) wypłaci ci gwarantowane 1000 zł, zaś 500 zł. stracisz.

Bankructwa banków zdarzają się dość rzadko, jednak w czasie całego swojego życia, możesz się spotkać nawet z kilkoma takimi przypadkami.

Lokaty bankowe gwarantowane przez Skarb Państwa uważane są za najbezpieczniejsze rodzaje inwestycji. 

Inwestować w lokaty bankowe może każdy, nie wymaga to specjalistycznej wiedzy z zakresu inwestycji.

Na lokatach bankowych zarabia się najczęściej około kilku procent za każdy rok trwania lokaty.

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu lokaty bankowej gwarantowanej przez Skarb Państwa?

Podczas zawierania lokaty bankowej gwarantowanej przez Skarb Państwa, koniecznie sprawdź wymienione poniżej elementy.

 1. Czy instytucja, z którą zawierasz umowę lokaty jest na pewno bankiem. Bank podlega prawu bankowemu, wymaga koncesji bankowej, i jest nadzorowany przez odpowiednie instytucje nadzorcze. Nie każda instytucja finansowa może używać słowa "bank" w nazwie jeśli instytucja, z którą zawierasz umowę lokaty nie jest bankiem, to nie jest to już rodzaj inwestycji opisany w tym artykule, i dotyczą jej zupełnie inne zasady postępowania.
 2. Czy lokata jest na pewno gwarantowana przez Skarb Państwa. Jeśli lokata nie jest gwarantowana przez Skarb Państwa, nie jest to już rodzaj inwestycji opisany w tym artykule i dotyczą jej zupełnie inne zasady postępowania.
 3. Do jakiej kwoty jest gwarancja Skarbu Państwa.
 4. Jeśli chcesz ulokować środki ponad gwarantowaną przez Skarb Państwa kwotę. zastanów się, czy nie lepiej jest założyć więcej lokat mieszczących się w ramach gwarancji.
 5. Jakie jest oprocentowanie lokaty za okres trwania lokaty.
 6. Jakie jest oprocentowanie roczne lokaty.
 7. W jaki sposób wypłacane będą Ci odsetki, 
  1. na koniec lokaty
  2. w trakcie trwania lokaty, bez zwiększania kwoty lokaty, czyli bez kapitalizacji odsetek
  3. w trakcie trwania lokaty i będą zwiększały kwotę lokaty, a następnie odsetki będą już naliczane od zwiększonej kwoty lokaty, czyli z kapitalizacją odsetek
 8. Ile zarobisz na czysto, czyli po opłaceniu wszystkich kosztów, prowizji i podatków, itd. na danej lokacie.
 9. Na ile czasu musisz zablokować swoje pieniądze na tej lokacie.
 10. Jakie są warunki wcześniejszego zerwania lokaty np.: gdybyś koniecznie wcześniej potrzebował pieniędzy.

Jak widać nawet najprostsza, i najbezpieczniejsza inwestycja jaką jest lokata bankowa gwarantowana przez Skarb Państwa wymaga sprawdzenia wielu elementów i znajomości podstaw inwestowania. Istnieje tu sporo możliwości popełnienia błędu, lub zainwestowania w lokatę gorszą niż nam to jest przedstawiane przez bank.

Jakie mogą występować odmiany lokat bankowych gwarantowanych przez Skarb Państwa?

W praktyce występują różne odmiany lokat bankowych gwarantowanych przez Skarb Państwa. Poniżej wymieniamy najczęściej występujące.

 1. Lokaty o różnych okresach zablokowania środków na lokacie.
  1. Lokaty terminowe - blokujesz pieniądze na z góry określony okres czasu.
  2. Lokaty a wista - nie blokujesz pieniędzy, w każdej chwili możesz je wypłacić.
 2. Lokaty o różnym sposobie naliczania odsetek.
  1. Lokaty o stałym oprocentowaniu - lokata jest oprocentowana, na z góry określony, stały procent, dokładnie wiesz ile na niej zarobisz.
  2. Lokaty o zmiennym oprocentowaniu - oprocentowanie lokaty może się zmieniać w czasie trwania lokaty (zwykle wtedy, choć nie zawsze, gdy bank centralny zmieni stopy procentowe), nie wiesz dokładnie ile na niej zarobisz.
  3. Lokaty o progresywnym oprocentowaniu - oprocentowanie lokaty jest tym większe im dłużej utrzymujesz środki na tej lokacie.

Czy ten rodzaj inwestycji jest zalecany przeciętnym, nieprofesjonalnym inwestorom?

TAK.

Jest to jedna z najbardziej bezpiecznych inwestycji, jednak przed jej zawarciem upewnij się, że jest to na pewno lokata bankowa gwarantowana przez Skarb Państwa, a nie jakaś inna lokata. np.: lokata zawierana nie z bankiem, lokata bez gwarancji skarbu Państwa, itd.