Wstęp do planowania finansowego

Wstęp

Sporządzanie planów finansowych to cała dziedzina wiedzy, omawianie jej w całości nie jest naszym celem. My skupimy się tylko na tej części planowania finansowego, która pomoże nam w zarządzaniu finansami domowymi.

Poniżej w artykule omawiamy podstawowe pojęcia związane z sporządzaniem planów finansowych.

Po co w ogóle zajmować się planowaniem finansowym? To takie nudne, czy nie lepiej dać sobie spokój ?

Jeśli nie chcesz by twoim życiem, karierą i sytuacją materialną kierował przypadek. Jeśli chcesz i lubisz nad tym wszystkim mieć kontrolę. Jeśli posiadasz jakieś cele finansowe, ale nie jesteś wstanie stwierdzić kiedy będziesz mógł je osiągnąć oraz które są realne, a które nie. Jeśli nie wiesz na co możesz sobie pozwolić bez naruszenia bezpieczeństwa finansowego rodziny. Jeśli chcesz planowo i systematycznie sie bogacić.

Powinieneś zapoznać się z podstawami planowania finansowego dla osób prywatnych.

Poniżej przedstawiamy te podstawy wraz z przykładami.

Kto powinien zapoznać się z planowaniem finansowym ?

Podstawowa wiedza z planowania finansowego przydatna jest praktycznie każdemu we współczesnym świecie. Jednak szczególnie dokładnie powinni się z nią zapoznać.

 • Ci którzy lubią kontrolować swoje życie i nie zdają się na przypadek.
 • Ci którzy nie chcą być nieudacznikami i pozwolić manipulować sobą innym.
 • Ci którzy postanowili zostać osobami zamożnymi lub bogatymi.
 • Ci którzy chcą być odpowiedzialni za swoja rodzinę.
 • Ci którzy popadli w kłopoty finansowe.
 • Ci którzy nie radzą sobie ze swoimi finansami.

Co to jest plan finansowy?

Przez pojęcie plan finansowy będziemy rozumieć zapisany (w formie elektronicznej lub na papierze) zbiór celów finansowych oraz sposób ich realizacji w czasie. Sposób realizacji celów finansowych w czasie będziemy, dla naszych potrzeb nazywać symulacją finansową.

Jak widać z planem związane są takie pojęcia jak:

 • cele finansowe
 • symulacja finansowa

Należy też zauważyć, że plan finansowy w naszym pojęciu powinien zostać zapisany, tak by można było do niego wracać w razie potrzeby. Oznacza to, że za plan finansowy nie będziemy uważali planu opracowanego tylko w głowie.

Można powiedzieć, że plan finansowy odpowiada na pytania:

 • Jaki cel lub cele finansowe chcemy zrealizować ?
 • W jaki sposób zrealizować dany cel lub cele finansowe ?
 • Jak przebiega droga do realizacji naszych celów finansowych ?
 • Co powinniśmy robić, aby zrealizować nasz cel finasowy ?
 • Plan finansowy może też odpowiedzieć na pytanie, czy dany cel w ogóle da się zrealizować.

Co to są cele finansowe ?

Cele finansowe to określone wartościowo (w konkretnej kwocie pieniędzy) cele, które chcesz osiągnąć. Celami mogą być twoje potrzeby lub twoje zamierzenia.

Przykładowe cele w postaci twoich potrzeb lub zamierzeń to:

 • Zakup domu lub mieszkania
 • Zdobycie tytułu magistra
 • Zawarcie małżeństwa
 • Osiągnięcie niezależności finansowej
 • Osiągnięcie bogactwa
 • Wydawanie miesięcznie mniej niż 1000 zł.
 • Oszczędzanie rocznie 10 000 zł.

Aby te zamierzenia przekształcić w cel finansowy trzeba je określić wartościowo (w konkretnej kwocie pieniędzy). Poniżej przedstawiamy cele zdefiniowane wartościowo

 • Zakup domu za 2 000 000 PLN w ciągu 4 lat
 • Zdobycie tytułu magistra - koszt 10 000 PLN w ciągu dwóch lat, płatne w 4 ratach po 2 500 na kwartał
 • Zawarcie małżeństwa - koszt ślubu 25 000 PLN
 • Osiągnięcie niezależności finansowej - Osiągnięcie minimalnej miesięcznej renty z kapitału 5 000 zł.
 • Osiągnięcie bogactwa - Zdobycie majątku osobistego o wartości 100 000 000 PLN i minimalnego rocznego dochodu 1 000 000 PLN
 • Wydawanie miesięcznie mniej niż 1000 zł.
 • Oszczędzanie rocznie 10 000 zł.

Jak widać cele mogą być bardzo różne, praktycznie każdy cel życiowy może być jednocześnie celem finansowym gdyż wymaga od ciebie nakładów finansowych. Wartościowe określenie celu życiowego może być czasem trudne. Jednak niema się czym przejmować, można nauczyć się tego w praktyce robiąc osobiste plany finansowe. Można też korzystać z pomocy planistów finansowych.

Wartościowe (w konkretnej kwocie pieniędzy) określenie celów jest niezbędne, aby można było ustalić czy są one realne, oraz co Musisz zrobić aby te cele osiągnąć.

Co to jest symulacja finansowa?

Symulacja finansowa jest to zapisane wyszczególnienie planowanych zmian wartości finansowych w czasie. Na przykład planowany co miesięczny wzrost kapitału na lokacie.

Symulacja finansowa posiada okres i horyzont symulacji.

Horyzont symulacji mówi nam o długości czasu trwania symulacji czyli czasu w jakim chcemy osiągnąć dany cel finansowy. Na przykład jeśli chcemy spłacić mieszkanie w ciągu 10 lat - horyzont symulacji spłat wynosi 10 lat. Okres symulacji mówi co jaki okres czasu badamy zmianę wartości finansowej Na przykład jeśli chcemy spłacić mieszkanie w ciągu 10 lat, i dokonujemy spłat rat co miesiąc to okres symulacji wynosi miesiąc, gdyż co miesiąc wraz ze spłatami zmniejsza się nasz dług.

Okres symulacji zwykle jest związany z częstotliwością występowania czynników wpływających na zmiany wartości finansowych. Na przykład jeśli spłacamy kredyt dokonujemy wpłat do banku co miesiąc, co miesiąc więc zachodzi jakieś zdarzenie, które powoduje zmianę naszego długu (co miesiąc nasz dług się zmniejsza wraz ze spłatą raty). Najczęściej używane okresy w symulacji finansowej to miesiąc i rok.

Należy zauważyć, że symulacja finansowa sama w sobie jest często nazywana planem finansowym, my jednak aby odróżnić tą część planu od całości planu składającego się z zapisanych celów finansowych oraz symulacji finansowej, będziemy ją nazywać symulacją finansową.

Jak sporządzić symulację finansową?

Aby otrzymać symulację finansową, horyzont planowania dzielimy na okresy i dla każdego okresu ustalamy nową wartość badanej wartości finansowej.

Na przykład jeśli symulujemy spłatę kredytu spłacanego w comiesięcznych ratach przez rok, to roczny horyzont symulacji dzielimy na dwanaście miesięcznych okresów i dla każdego okresu wyliczamy kapitał jaki został nam jeszcze do spłacenia.

Ponieważ powyższy opis dla osób nie obeznanych z planowaniem może wydawać się nieco zbyt trudny lub niejasny. Poniżej pokazujemy przykład prostego planu finansowego wraz z opisem.

Przykład prostego planu finansowego.

Planujemy oszczędzania przez 10 lat.
Chcemy wpłacać na lokatę oprocentowaną 5% rocznie 10 000 zł.
a następnie dokładać co roku jeszcze po 1 000 zł.

Dziesięcioletni horyzont symulacji dzielimy na okresy roczne.
Dla każdego okresu zaś wyliczamy z jakim kapitałem rozpoczynamy
oszczędzanie w danym okresie oraz odsetki od kapitału
jakie otrzymamy na koniec tego okresu.

Na koniec symulacji zaś wyliczamy,
ile uzbieramy przez dziesięć lat kapitału,
jaką część tego kapitału włożymy my sami,
a jaką część tego kapitału zarobimy na odsetkach.

Cele finansowe: Plan systematycznego oszczędzania "na czarną godzinę" przez 10 lat
Uwagi: Lokata na 10 lat oprocentowana 5% rocznie z wkładem początkowym 10 000 zł. Co roku do lokaty dokładamy 1000 zł.
Zapisane cele finansowe

Ilość lat oszczędzania: 10 lat
Kapitał początkowy: 10 000 zł
Procent za rok: 5%
Wpłata roczna: 1 000 zł

RokKapitał na poczatku okresuProcent za okresOdsetki za okresWplata na koniec okresuWyplata na koniec okresuPrzepływ finansowy na koniec okresu
1 10 000,00 5 500,00 1 000,00 0,00 1 500,00
2 11 500,00 5 575,00 1 000,00 0,00 1 575,00
3 13 075,00 5 653,75 1 000,00 0,00 1 653,75
4 14 728,75 5 736,44 1 000,00 0,00 1 736,44
5 16 465,19 5 823,26 1 000,00 0,00 1 823,26
6 18 288,45 5 914,42 1 000,00 0,00 1 914,42
7 20 202,87 5 1 010,14 1 000,00 0,00 2 010,14
8 22 213,01 5 1 110,65 1 000,00 0,00 2 110,65
9 24 323,66 5 1 216,18 1 000,00 0,00 2 216,18
10 26 539,84 5 1 326,99 1 000,00 0,00 2 326,99
- - - 8 866,83 10 000,00 0,00 -

Tyle wpłaciłeś : 20 000,00
Tyle zarobiłeś : 8 866,83
Tyle wydałeś : 0,00
Tyle będziesz miał na koniec ostatniego okresu : 28 866,83
Symulacja finansowa złożona z:

- danych do symulacji,
- symulacji
- podsumowania

Jak widać z symulacji pierwszy rok oszczędzania zaczynamy od razu od 10 000 zł. Po pierwszym roku oszczędzania otrzymamy odsetki 500 zł. Ponieważ dopłacimy jeszcze 1 000 zł. to w sumie drugi rok oszczędzania zaczniemy z kwotą 11 500 zł.

Na początku piątego roku będziemy juz mieli 16 465,19 zł. Kapitał ten przyniesie nam 823,26 zł. odsetek.

Na koniec planu finansowego na początku dziesiątego roku oszczędzania będziemy mieli już kapitał 26 539,84 zł. który przyniesie nam 1326,99 zł. odsetek.

Na koniec planu uzbieramy zaś kapitał 28 866,83 zł.

Podsumowanie planu pokazuje, że przez okres oszczędzania, stosując założone w planie zasady wpłacimy łącznie na nasz fundusz "Na czarną godzinę" 20 000 zł. na odsetkach zarobimy zaś 8 866,83. W sumie jeśli wykonasz plan pozwoli ci to zaoszczędzić "na czarną godzinę" 28 866,83 zł.

Jakie rozróżniamy plany finansowe ?

Ze względu na zakres planu (jak szerokiego spektrum naszych finansów plan dotyczy), rozróżniamy:

 • Plany całościowe
 • Plany cząstkowe

Co to jest plan całościowy ?

Plan całościowy to plan wszystkich twoich przychodów i rozchodów oraz związanych z tym zmian twojego majątku.

Sporządzenie planu całościowego jest celem każdej osoby, która w sposób planowy zamierza zarządzać swoimi finansami.

Plan całościowy pokazuje jak przy danych przychodach i rozchodach będzie zmieniał się twój majątek. Czy będziesz się bogacił czy też będziesz popadał w biedę. Plan ten jest często nazywany planem bogacenia.

Tak, Tak wiem, że to może niektórym wydać się dziwne, ale bogactwo i zamożność można zaplanować, nie musi to być kwestia przypadku. Co więcej zwykle to nie jest kwestia przypadku. Aby jednak możliwe było sporządzenie planu całościowego najpierw trzeba umieć tworzyć plany cząstkowe, oraz poznać wiele zaawansowanych tajników sztuki zarządzania finansami domowymi. Dlatego też na razie odłożymy ten temat, a zajmiemy się planami cząstkowymi.

Co to są plany cząstkowe ?

Plan cząstkowy dotyczy wycinka naszych finansów domowych: jednego lub kilku naszych celów finansowych. Plany cząstkowe możemy dzielić ze względu na cele finansowa, które planujemy. Można wymyślić nieskończenie wiele celów, a więc i planów finansowych. Poniżej kilka przykładów:

 • Plan emerytalny - plan oszczędzania na emeryturę,
 • Plan inwestycyjny - plan naszych wydatków na jakąś inwestycję na przykład na budowę domu,
 • Plan oszczędzania na zakup - plan oszczędzania na zakup jakiegoś dobra,
 • Plan wydatków - plan wydawania pieniędzy, na przykład plan wydatków rocznych,
 • Plan życia z kapitału - plan odpowiadający na pytanie na co możemy sobie pozwolić osiągając dochody z danej wielkości kapitału,
 • Plan osiągnięcia niezależności finansowej - plan odpowiadający na pytanie jak dojść do niezależności finansowej,
 • Plan ubezpieczeń lub ograniczenia ryzyka - plan zabezpieczenia osób przed różnego rodzaju ryzykiem, na przykład plan zabezpieczenia rodziny w przypadku śmierci męża,
 • Plan zakupu domu lub nieruchomości - plan zdobycia środków i ponoszenia wydatków na zakup domu lub nieruchomości.

Jak jeszcze możemy dzielić plany?

Plany (zarówno całościowy jak i cząstkowy) możemy także dzielić ze względu na horyzont planu:

 • Do jednego roku
 • Wieloletnie

lub

 • Krótkoterminowe - do roku
 • Średnioterminowe - od roku do 5 lat
 • Długoterminowe - powyżej 5 lat

Jak stworzyć plan finansowy?

Stworzenie planu najlepiej przeprowadzić w poniżej podanych krokach.

 1. Ustalenie celu lub celów finansowych - polega na spisaniu celów finansowych planu.
 2. Zebranie niezbędnych danych do symulacji finansowej - polega na zebraniu danych do przeprowadzenia symulacji finansowej.
 3. Sporządzenie symulacji finansowej - polega na przeprowadzeniu symulacji finansowej.
 4. Zapisanie planu - plan powinien być zapisany na papierze lub w formie elektronicznej tak aby można było zawsze do niego wrócić, oraz aby można było kontrolować jego realizację.

Czy stworzenie planu wystarczy?

Oczywiście nie. Tworzenie planów tylko dla samego planu niema sensu. Szkoda na to czasu. Lepiej w tym czasie zrobić coś przyjemnego. Dlatego po stworzeniu planu ważne są jeszcze następujące działania.

 1. Realizacja planu - polega po prostu na postępowaniu i podejmowaniu działań zgodnie z planem.
 2. Nadzór nad realizacją i okresowa kontrola wykonania planu - polega na okresowym , co pewien czas sprawdzaniu jak ma się plan do rzeczywistej jego realizacji.
 3. Korygowanie planu czyli przeplanowywanie planu - w przypadku jeśli nie udaje nam się postępować wg planu lub warunki zmienią sie na tyle, że plan jest nieaktualny należy go zmienić i dostosować do nowych warunków. Konieczność przeplanowania planu zdarza się dosyć często szczególnie przy planach o dłuższym horyzoncie czasowym. Przy wielu planach wręcz zakłada się okresowe ich przeplanowywanie.

Kto może sporządzić plan?

Najlepszą osobą do sporządzenia planu jesteś ty sam.

Jeśli nie potrafisz sporządzać planów możesz się tego łatwo nauczyć.
Wystarczy czytać artykuły w naszym portalu lub wybrać się na odpowiedni kurs.

Jeśli nie chcesz lub nie masz czasu, aby samodzielnie sporządzać plan możesz
skorzystać z pomocy planisty finansowego.
Nawet jeśli jednak zechcesz korzystać z pomocy planisty finansowego powinieneś
znać podstawy planowania finansowego.

Niektóre rodzaje planów może pomóc sporządzić ci bankowiec lub osoba,
która sprzedaje ci jakąś inwestycję.
Przykłady takich planów to plan spłaty kredytu, plan oszczędnościowy,

W sporzadzeniu planu może ci także pomóc znajomy lub osoba z rodziny,
która to potrafi.

To wszystko wydaje mi się nieco skomplikowane.

Nie martw się. Planowania najlepiej nauczyć się na przykładach,
sporządzając własne plany finansowe.
Przeglądając nasz portal, lub czytając nasze biuletyny dowiesz się między innymi:

 • Jak planować swoją przyszłą emeryturę,
 • Jak oszacować koszty i raty kredytu,
 • Jak oszacować zyski z inwestycji,
 • Jaki wybrać fundusz inwestycyjny

Dowiesz się także jak odpowiedzieć na wiele, wiele innych pytań finansowych pojawiajacych się w życiu.

Zyskasz więdzę jak kontrolować swoją przyszłość.

Co powinieneś zrobić?

Zastanów się nad swoimi celami finansowymi. Zastanów się na jakie pytania finansowe chciałbyś znaleźć odpowiedź przy użyciu planowania finansowego.

 

O naszym portalu

 

FinanseDomowe.COM

 • Jesteśmy niezależnym portalem specjalizującym się w tematyce Finansów Domowych.
 • Gromadzimy wiedzę przekazywaną przez zamożne rodziny z pokolenia na pokolenie.
 • Szkolimy z planowania finansowego dla osób prywatnych.
 • Pomagamy poznawać podstawy wiedzy o inwestycjach.
 • Informacje staramy się przedstawiać tak by każdy mógł je zrozumieć, oraz zastosować w codziennym życiu.

Dołącz do nas prenumerując nasz bezpłatny biuletyn.