Instrukcja programu Planer Finansowy dla Windows 10

Skąd można pobrać program "Planer Finansowy" dla Windows 10?

Program można pobrać z Windows Store, klikając w link:

Jak używać planera finansowego?

Do czego służy planer finansowy?

Planer finansowy służy do automatycznego generowania planów finansowych. Planer potrafi, po podaniu danych przez użytkownika, automatycznie wygenerować następujące rodzaje planów finansowych:

Dzięki planerowi każdy może w prosty i szybki sposób, bez posiadania zaawansowanej wiedzy z zakresu planowania finansowego, planować wiele zagadnień z dziedziny finansów domowych.

Co można planować przy pomocy planera wzrostu lub spadku kapitału?

W ramach planowania wzrostu lub spadku kapitału planer pozwala na szybkie, łatwe i nie wymagające zaawansowanej wiedzy z zakresu planowania finansowego planowanie najróżniejszych wariantów oszczędzania i wydawania pieniędzy. Planer wzrostu lub spadku kapitału pozwala na sporządzanie planów:

 • oszczędzania i inwestowania pieniędzy, co powoduje wzrost kapitału
 • planów wydawania pieniędzy, co powoduje spadek kapitału

Można także sporządzać plany uwzględniające oba te działania jednocześnie.

Podstawowe typy planów jakie można tworzyć za pomocą planera wzrostu i spadku kapitału to:

 • plany oszczędzania na jakiś cel
 • plany życia z oszczędności
 • najróżniejsze inne plany przepływów finansowych i wzrostu lub spadku kapitału.

Więcej zobacz w instrukcji "Przykłady planów" dla planera wzrostu i spadku kapitału.

Co można planować przy pomocy planera spłaty kredytów?

W ramach planowania spłaty kredytów dzięki planerowi można w szybki, łatwy i nie wymagający zaawansowanej wiedzy z zakresu planowania finansowego zaplanować najróżniejsze warianty umów kredytowych. Planer spłaty kredytów pozwala na sporządzanie:

 • planów spłaty kredytów z ratami malejącymi
 • planów spłaty kredytów z ratami stałymi

Więcej zobacz w instrukcji "Przykłady planów" dla planera kredytów.

Co można planować przy pomocy planera przepływów finansowych?

W ramach planowania przepływów finansowych planer pozwala na szybkie, łatwe i nie wymagające zaawansowanej wiedzy z zakresu planowania finansowego badanie naszej sytuacji finansowej. Planer przepływów finansowych udziela odpowiedzi na pytanie:

 • Czy przy obecnych dochodach i wydatkach stałych (zachodzących co miesiąc) będę w stanie zrealizować wydatki incydentalne (zachodzące np. raz w roku).
 • Czy będę musiał wziąć kredyt na wydatki incydentalne
 • Jakie wydatki incydentalne spowodują, że będę pod kreską (na minusie), a jakie się zmieszczą w ramach moich dochodów.
 • O ile czasu muszę odsunąć wydatek incydentalny, aby nie musieć brać kredytu
 • Jak będą wyglądały moje finanse z miesiąca na miesiąc, czy będę pod kreską, czy będę na plusie

Więcej zobacz w instrukcji "Przykłady planów" dla planera przepływów finansowych

Czy są jakieś ograniczenia ?

Czy są jakieś ograniczenia dla planera wzrostu lub spadku kapitału?

TAK, planer kapitału na szybkie i łatwe sporządzanie symulacji wzrostu lub spadku kapitału. Jego wyniki mogą się jednak różnić od rzeczywiście osiągniętych lub od przedstawionych przez firmy próbujące Ci sprzedać określoną inwestycję. Planer pozwoli Ci jednak sprawdzić czy te symulacje są prawidłowe, jeśli symulacje te są dla Ciebie mniej korzystne w stosunku symulacji sporządzonej przy pomocy planera, poproś o wyjaśnienie różnic, lub kup tą inwestycję u kogo innego.

Czy są jakieś ograniczenia dla planera spłaty kredytów ?

TAK, planer spłat kredytu pozwala na szybkie i łatwe sporządzanie symulacji spłat kredytu. Jego wyniki mogą się jednak różnić od symulacji sporządzonej przez bank lub innego kredytodawcę. Pamiętaj, że jeśli weźmiesz kredyt musisz go spłacać wg symulacji sporządzonej przez kredytodawcę. Planer pozwoli Ci jednak sprawdzić czy jego symulacja jest prawidłowa, jeśli jego symulacja jest dla Ciebie mniej korzystna w stosunku symulacji sporządzonej przy pomocy planera, poproś o wyjaśnienie różnic, lub weź kredyt u kogo innego.

Jak używać planera?

Po uruchomieniu planera finansowego, pokazuje menu główne planera (po lewej stronie) oraz menu zawierające poszczególne planery (po prawej stronie). Menu główne można zamykać i otwierać używając przycisku ".". Poszczególne planery można wybierać klikając na odpowiednią zakładkę.

Jak używać menu główne planera możesz przeczytać w rozdziale Jak używać menu główne planera?

Jak używać poszczególne rodzaje planera możesz przeczytać w poniższych rozdziałach:

Jak używać menu główne planera?

Guzik "." umożliwia otwieranie i chowanie menu głównego.

W sekcji "Moje plany" można zapisywać i zarządzać sporządzonymi planami finansowymi. W sekcji tej można tworzyć foldery dla planów np.: Plany Jan Kowalski, Plany Piotr Nowak, Plany 2018, itd. W każdym folderze można zapisywać plany sporządzone za pomocą planera.

Poniżej opisujemy funkcje Menu Moje plany.

Poziom Moje plany:

 • Odśwież listę - pozwala odświeżyć listę planów.
 • Dodaj folder - pozwala dodać nowy folder.

Poziom folderu planów

 • Kliknięcie na folder - otwiera folder, jeśli w folderze istnieją jakieś pliki zostanie wyświetlona ich lista.
 • Dodaj folder - pozwala na dodanie nowego folderu.
 • Usuń folder - pozwala na usunięcie folderu.
 • Zmień nazwę folderu - pozwala zmienić nazwę folderu, zmianę nazwy akceptujemy ENTERem.
 • Ścieżka do folderu - wyświetla ścieżkę na dysku gdzie znajduje się dany folder.
 • Dodaj plan z dysku - pozwala skopiować plan z dysku do odpowiedniego folderu.
 • Zapisz plan jako nowy - pozwala zapisać plan z aktualnego planera do folderu. Przed zapisem plan jest walidowany, więc nie można zapisać nieprawidłowego planu.
 • Zapisz wyniki do pliku .csv - pozwala zapisać wyniki wygenerowanego planu w formacie .csv, który z kolei łatwo odczytać przy pomocy arkusza kalkulacyjnego np.: EXCELa.

Poziom plików planu

 • Kliknięcie na plik z rozszerzeniem .fplan lub .fpl - jeśli plik jest prawidłowy spowoduje przejście do odpowiedniego planera i wczytanie danych planu.
 • Kliknięcie na inny plik niż .fplan lub .fpl - nie spowoduje żadnej reakcji.
 • Usuń plan - pozwala usunąć plan.
 • Zmień nazwę planu - pozwala zmienić nawę planu, zmianę nazwy akceptujemy ENTERem.
 • Ścieżka do planu - wyświetla ścieżkę na dysku gdzie znajduje się dany plan.
 • Otwórz plik - próbuje otworzyć plik w programie domyślnym.
 • Otwórz plik w ... - otwiera plik w wybranym programie.
 • Nadpisz plan (zapisz nowe dane) - pozwala nadpisać dane planu na podstawie danych planu z aktualnego palnera. Przed zapisem plan jest walidowany, więc nie można zapisać nieprawidłowego planu.
 • Wyślij plan e-mailem - pozwala wysłać plik z danymi planu za pomocą e-mail. Załącznik z plikiem planu załącza się automatycznie do programu pocztowego, jeśli program jest programem Windows 10. Jeśli program pocztowy jest programem starszego typu, plik planu może się nie załączyć. W przypadku nie załączenia się pliku planu, można korzystać z zapisanych bezpośrednio w treści e-mail danych planu. Do e-maila załącza się także informacja z linkiem Windows Store, przy pomocy którego można łatwo zainstalować program planera finansowego.

Jak używać planera kapitału?

W celu wygenerowania planu wzrostu lub spadku kapitału należy kolejno wypełnić dane planu.

Dane planu kapitału składają się z następujących pól:

 • ilość okresów
 • kapitał początkowy
 • procent za okres
 • wpłata
 • wypłata

Po wypełnieniu danych nożna wygenerować plan finansowy, w tym celu należy nacisnąć przycisk "Generuj Plan" - system wygeneruje tabelę planu finansowego wraz z podsumowaniem.

Co oznaczają pola danych planera kapitału?

 • Ilość okresów - ilość okresów, uwzględnianych w planie. Każdy okres jest krokiem planowania i wyliczane są dla niego wartość kapitału na początku okresu oraz przepływ finansowy na koniec okresu. Dla każdego okresu możemy otrzymać odsetki, dokonać wpłaty i zwiększyć kapitał lub dokonać wypłaty i zmniejszyć kapitał. Najczęściej przyjmuje się, że okres jest rokiem lub miesiącem. Można jednak przyjmować inne długości okresów np.: tydzień. Każdy okres będzie symulowany jednym wierszem w tabeli planu. Jeśli wpiszemy więc 100 to program zasymuluje zmiany kapitału przez 100 okresów. Można maksymalnie symulować plan dla 999 okresów.
 • Kapitał początkowy - kapitał jakim dysponujemy na początku zanim jeszcze minie pierwszy okres planu. Często kapitał ten oznacza wpłatę początkową. Jeśli wpiszemy więc 10 000 oznacza to, że plan chcemy zacząć od takiej właśnie kwoty.
 • Procent za okres - oprocentowanie kapitału jakie otrzymujemy za dany okres planu. Np.: jeśli wpiszemy 5 oznacza że w każdym okresie zarabiamy 5% na kapitale.
 • Wpłata - kwota jaką wpłacamy na koniec każdego okresu np: 100
 • Wypłata - kwota jaką wypłacamy na koniec każdego okresu planu np.: 100

Co oznaczają pola tabeli planera kapitału?

 • Okres - numer okresu który opisuje wiersz planu np.: okres 3. Okresy są numerowane od 1 do ilości okresów podanych podczas wypełniania danych planu.
 • Kapitał na początku okresu - kwota kapitału jaką dysponujemy na początku danego okresu.
 • Procent za okres - procent zysku jaki przyniesie nam kapitał w ciągu całego okresu, np.: 5%.
 • Odsetki za okres - kwota odsetek jaką dostaniemy na koniec okresu np.: 500 zł.
 • Wpłata na koniec okresu - wpłata jakiej chcemy dokonać na koniec okresu np.: 100 zł.
 • Wypłata na koniec okresu - wypłata jakiej chcemy dokonać z kapitału na koniec okresu np.: 360 zł.
 • Przepływ finansowy na koniec okresu - kwota, którą dodamy lub ujmiemy z kapitału na koniec okresu, np.: 240 zł.

Jak używać planera kredytu?

W celu wygenerowania planu spłaty kredytu należy kolejno wypełnić dane planu.

Dane planu kredytu składają się z następujących pól:

 • typ rat
 • kwota kredytu
 • ilość okresów
 • procent za okres

Po wypełnieniu danych:

 • Można wygenerować plan finansowy, w tym celu należy nacisnąć przycisk "Generuj Plan" - system wygeneruje tabelę planu finansowego wraz z podsumowaniem.

Co oznaczają pola danych planera kredytu?

 • typ rat - należy wybrać z listy typ rat lub rodzaj planu. Każdy dokonany w tym polu wybór zmienia sposób planowania kredytu. Poniżej opisano znaczenie poszczególnych typów rat i rodzajów planów, które można wybrać z listy.
  • raty malejące - planer zaplanuje kredyt według rat malejących
  • raty stałe - planer zaplanuje kredyt według rat stałych
 • kwota kredytu - kwota (wartość) kredytu jaką chcemy pożyczyć (kwota pieniędzy jaką chcemy pożyczyć)
 • Ilość okresów - ilość okresów, ilość rat na jaką zostanie podzielona spłata kredytu Każdy okres (rata kredytu) jest krokiem planowania i wyliczane są dla niej kwota kredytu, jaka jeszcze pozostała do spłaty oraz już spłacona kwota kredytu Każda rata będzie symulowana jednym wierszem w tabeli planu. Jeśli wpiszemy więc 100 to program zasymuluje spłatę kredytu rozłożoną na 100 rat. Można maksymalnie symulować plan dla 800 okresów.
 • Procent za okres - oprocentowanie kredytu dla każdej raty (okresu planu). Np.: jeśli wpiszemy 5 oznacza to że w każdym okresie kredyt jest oprocentowany na 5%

Co oznaczają pola tabeli planera kredytu

 • Okres - numer okresu który opisuje wiersz planu np.: okres 3. Okresy są numerowane od 1 do ilości okresów podanych podczas wypełniania danych planu.
 • Wartość kredytu - aktualna wartość kredytu. Aktualna wartość kredytu maleje wraz z każdą spłatą.
 • Spłata kapitał - część (rata) kapitałowa do spłaty w danym okresie.
 • Oprocentowanie kredytu - oprocentowanie kredytu za dany okres.
 • Odsetki za okres - odsetki od kredytu do zapłaty za dany okres
 • Spłata całkowita za okres - całkowita rata kredytu do spłaty w danym okresie. Składa się z części (raty) kapitałowej za dany okres i odsetek za ten okres
 • Dług po spłacie - Wartość długu (kredytu) po spłacie całkowitej raty kredytu.
 • Spłacony kapitał narastająco - kapitał spłacony przez wszystkie dotychczasowe okresy trwania kredytu.
 • Spłacone odsetki narastająco - odsetki zapłacone przez wszystkie dotychczasowe okresy trwania kredytu.
 • Spłata całkowita narastająco - całkowita kwota zapłacona za kredyt przez wszystkie dotychczasowe okresy trwania kredytu.

Jak używać planera przepływów finansowych?

W celu wygenerowania planu wzrostu lub spadku kapitału należy kolejno wypełnić dane planu.

Dane planu kapitału składają się z następujących pól:

 • ilość okresów
 • kapitał początkowy
 • okresowy przypływ (wpływ) stały
 • okresowy wypływ (wydatek) stały

Po wypełnieniu danych nożna wygenerować plan finansowy, w tym celu należy nacisnąć przycisk "Generuj Plan" - system wygeneruje tabelę planu finansowego wraz z podsumowaniem.

Co oznaczają pola danych planera przepływów finansowych?

 • Ilość okresów - ilość okresów, uwzględnianych w planie. Każdy okres jest krokiem planowania i wyliczane są dla niego wartość kapitału na początku okresu, przepływ finansowy na koniec okresu oraz wartość kapitału na koniec okresu. Dla każdego okresu mamy stały wpływ finansowy, który zwiększa posiadany kapitał, stały wydatek finansowy, który zmniejsza posiadany kapitał oraz incydentalne wpływy i wydatki finansowe, które także zwiększają lub zmniejszają kapitał. Najczęściej przyjmuje się, że okres jest rokiem lub miesiącem. Można jednak przyjmować inne długości okresów np.: tydzień. Każdy okres będzie symulowany jednym wierszem w tabeli planu. Jeśli wpiszemy więc 100 to program zasymuluje zmiany kapitału przez 100 okresów. Można maksymalnie generować plan dla 999 okresów.
 • Kapitał początkowy - kapitał jakim dysponujemy na początku zanim jeszcze minie pierwszy okres planu. Często kapitał ten oznacza pieniądze, którymi dysponujemy na dzień dzisiejszy. Jeśli wpiszemy więc 10 000 oznacza to, że plan chcemy zacząć od takiej właśnie kwoty.
 • Okresowy przypływ stały - kwota jaką  otrzymujemy stale, za każdy okres planu. Np.: pensja.
 • Okresowy wypływ stały - kwota jaką wydajemy stale w ramach każdego okresu planu. Np.: wydatki stałe na życie: jedzenie, opłaty za mieszkanie, etc.
 • Dane przepływów incydentalnych - tabelka, do której możemy wpisywać dane o wpłatach i wypłatach incydentalnych, które nie zachodzą w każdym okresie. Np.: wizyta u lekarza, kupno samochodu, prezent dla żony, premia w pracy. Dane do tabeli możemy dodawać przy pomocy przycisku "Dodaj przepływ incyfentalny" W tabeli znajdują się następujące dane:
  • numer okresu - numer okresu, w którym zachodzi wpływ lub wypływ incydentalny
  • wartość przepływu - wartość dodatnia dla wpływu, wartość ujemna dla wypływu
  • notatka - notatka lub uwagi do przepływu incydentalnego, np.: zakup bluzki, wizyta u lekarza, premia w pracy

  Co oznaczają pola tabeli planera przepływów finansowych?

  • Okres - numer okresu który opisuje wiersz planu np.: okres 3. Okresy są numerowane od 1 do ilości okresów podanych podczas wypełniania danych planu.
  • Kapitał na początku okresu - kwota kapitału jaką dysponujemy na początku danego okresu.
  • Stały przepływ finansowy - stały przepływ finansowy dodawany lub odejmowany do kapitału początkowego danym okresie, wartośc tego przepływu jest wyliczana wg wzoru: Okresowy przypływ stały - Okresowy wypływ stały i może być dodatnia jak i ujemna.
  • Incydentalny przepływ finansowy - incydentalny przepływ finansowy dodawany lub odejmowany do kapitału początkowego danym okresie, wartośc tego przepływu jest wyliczana jako suma incydentalnych przepływów finansowych dla danego okresu, i może być dodatnia jak i ujemna.
  • Liczba przepływów incydentalnych - liczba przepływów incydentalnych jaka wystepuje w danym okresie.
  • Przepływ finansowy na koniec okresu - kwota, którą dodamy lub ujmiemy z kapitału na koniec okresu, np.: 240 zł.
  • Kapitał na koniec okresu - kwota kapitału jaką dysponujemy na koniec danego okresu.

  Przykłady planów

   Poniżej opisano przykładowe plany, które można uzyskać za pomocą planera finansowego.

  • Plan oszczędzania
  • Plan życia z kapitału
  • Plan spłaty kredytu w ratach malejących
  • Plan spłaty kredytu w ratach stałych

  Plan oszczędzania

  Rozpoczynamy oszczędzanie na emeryturę w tzw III filarze. Oszczędzanie rozpoczynamy od kwoty 3500 zł. rocznie. Corocznie zamierzmy dokładać do konta taką samą kwotę. Oszczędzanie rozpoczynamy w wieku 30 lat. Emerytury spodziewamy się w wieku 65 lat. Wynika stąd, że czas oszczędzania będzie wynosił 35 lat (65-30=35). Spodziewamy się, że przez cały okres będziemy otrzymywali średnio 5% odsetek od kapitału rocznie.
  Stąd ustalamy okres planu jako 1 rok.
  Aby uzyskać założony plan należy wypełnić dane planu w następujący sposób:

  Ilość okresówKapitał początkowyProcent za okresWpłata za okresWypłata za okres

  Plan życia z kapitału

  Zebraliśmy kapitał 200 000. Kapitał ten przynosi nam 5% rocznie. Chcemy wydawać 12 000 rocznie (średnio 1 000 zł miesięcznie). Plan wygenerujemy na okres 20 lat (dwadzieścia okresów).
  Aby uzyskać założony plan należy wypełnić dane planu w następujący sposób:

  Ilość okresówKapitał początkowyProcent za okresWpłata za okresWypłata za okres

  Plan spłaty kredytu o ratach malejących

  Chcemy wziąźć 10 000 zł kredytu na 5 lat. Bank oferuje nam oprocentowanie 12% w skali roku. Kredyt będziemy spłacali w ratach malejących, czyli każda kolejna rata kredytu będzie coraz mniejsza. Raty będziemy spłacali miesięcznie. W celu wpiasania danych do planu musimy obliczyć procent za okres, czyli w naszym wypadku procent za miesiąc. Procent za okres wynosi 12% / 12 miesięcy = 1% miesięcznie.
  Aby uzyskać założony plan należy wypełnić dane planu w następujący sposób:

  typ ratkwota kredytuilość okresówprocent za okres

  Plan spłaty kredytu o ratach stałych

  Chcemy wziąźć 10 000 zł kredytu na 5 lat. Bank oferuje nam oprocentowanie 12% w skali roku. Kredyt będziemy spłacali w ratach stałych, czyli wszystkie raty kredytu będa miały tę samą wysokość. Raty będziemy spłacali miesięcznie. W celu wpiasania danych do planu musimy obliczyć procent za okres, czyli w naszym wypadku procent za miesiąc. Procent za okres wynosi 12% / 12 miesięcy = 1% miesięcznie.
  Aby uzyskać założony plan należy wypełnić dane planu w następujący sposób:

  Typ ratkwota kredytuilość okresówprocent za okres

  Programy stworzone przez FinanseDomowe.COM

  Inwestycje Domowe dla Windows Desktop - instalowany tradycyjnie, pod Desktop (bez użycia sklepu Windows Store) - dostępny na zamówienie.

  Program możesz zamówić uzywając e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Inwestycje Domowe dla Windows 10 - dostępny w Sklepie Windows 10 (Windows Store).

  Program możesz pobrać tutaj:

  Planer kapitału dla Windows 10 - dostępny w Sklepie windwos 10 (Windows Store).

  Program możesz pobrać tutaj: 

  Planer kredytu dla Windows 10 - dostępny w Sklepie Windows 10 (Windows Store).

  Program możesz pobrać tutaj: 

  Planer finansowy dla windows 10 - dostępny w Sklepie Windows 10 (Windows Store).

  Program możesz pobrać tutaj: 

 

O naszym portalu

 

FinanseDomowe.COM

 • Jesteśmy niezależnym portalem specjalizującym się w tematyce Finansów Domowych.
 • Gromadzimy wiedzę przekazywaną przez zamożne rodziny z pokolenia na pokolenie.
 • Szkolimy z planowania finansowego dla osób prywatnych.
 • Pomagamy poznawać podstawy wiedzy o inwestycjach.
 • Informacje staramy się przedstawiać tak by każdy mógł je zrozumieć, oraz zastosować w codziennym życiu.

Dołącz do nas prenumerując nasz bezpłatny biuletyn.