Instrukcja programu "Inwestycje Domowe" dla Windows 10.

Spis Treści.

 1. Skąd można pobrać program "Inwestycje Domowe" dla Windows 10?
 2. Do czego służy program "Inwestycje Domowe"?
 3. Dla kogo jest przeznaczony program "Inwestycje Domowe" , kto może z niego korzystać?
 4. Jak działa i jak używać programu "Inwestycje Domowe"?
 5. Jakie mogą wystąpić problemy, kilka porad praktycznych.
 6. Co jeszcze powinienem wiedzieć?
 7. Zestawienie funkcji programu i sposobu ich obsługi.
 8. Co oznaczają pola rejestru inwestycji?
 9. Co oznaczają pola podsumowań rejestru inwestycji?
 10. Programy stworzone przez FinanseDomowe.COM

Skąd można pobrać program "Inwestycje Domowe"?

Program można pobrać z Windows Store, klikając w link:

Do czego służy program "Inwestycje Domowe"?

Program został stworzony przez prywatnego inwestora z wieloletnim doświadczeniem. Prawidłowe korzystanie z programu:

 • pozwala na opanowanie sztuki zarządzania inwestycjami domowymi (prywatnymi) nawet niedoświadczonym inwestorom,
 • pozwala na poprawianie swoich wyników inwestycyjnych,
 • ułatwia niedoświadczonemu inwestorowi ochronę przed różnymi sztuczkami marketingowymi, które sprawiają, że kupowane inwestycje wydają się lepsze niż są w rzeczywistości.

Program służy do zarządzania inwestycjami domowymi. W programie można:

 • planować nowe inwestycje,
 • prowadzić ewidencję aktualnie trwających inwestycji (aktualnie zajętych pozycji inwestycyjnych),
 • sprawdzić , które inwestycje się kończą w najbliższym czasie,
 • przeglądać podsumowania prowadzonych inwestycji (ile zainwestowałem, ile zarobię, itd.),
 • sprawdzić jaka kwota zostanie nam wypłacona, z inwestycji kończących się w danym miesiącu.

Ewidencję naszych inwestycji prowadzimy w formie tabeli - dziennika inwestycji. Program, po wprowadzaniu niezbędnych danych i skopiowaniu formuł, automatycznie, dla każdej inwestycji:

 • szacuje całkowity zysk z danej inwestycji,
 • szacuje procentowy zysk roczny z danej inwestycji,
 • szacuje ile czasu pozostało do zakończenia danej inwestycji,
 • pokazuje harmonogram danej inwestycji.

Dla kogo jest przeznaczony program "Inwestycje Domowe" , kto może z niego korzystać?

 • Program jest przeznaczony dla każdego, kto prowadzi lub chce prowadzić inwestycje domowe.
 • Największe korzyści z używania programu odniosą jednak przeciętni nieprofesjonalni inwestorzy.

Jak działa i jak używać programu "Inwestycje Domowe" ?

Program podzielony jest na menu zawierające przyciski oraz rejestr inwestycji.

W programie prowadzimy rejestr inwestycji, tak zwanych (w języku inwestycyjnym) pozycji otwartych.

 1. Inwestycje powinny być dodawane do rejestru wg kolejności ich zawarcia.
 2. W celu dodania nowej inwestycji , przechodzimy do ostatnieje kolumny ostatniego wiersza inwestycji, a nastepnie wciskamy ENTER, program doda, nowy, pusty wiersz w którym mozemy wpisywać dane nowej inwestycji. Nowy wiersz można także dodać wciskając przycisk "Dodaj". Po dodoaniu nowego, pustego wiersza wypełniamy pola:
  • nazwa inwestycji (pozycji)
  • data rozpoczęcia
  • data zakończenia - patrz uwaga poniżej
  • kwota wejścia
  • kwota wyjścia - patrz uwaga poniżej
 3. Po wypełnieniu wyżej wymienionych pól, program obliczy, zysk z inwestycji, zaktualizuje jej harmonogram, zaktualizuje podsumowania.
 4. Niema konieczności wpisania od razu wszystkich danych inwestycji, można je wpisywać stopniowo. Umożliwia to planowanie i ewidencję inwestycji, które chcemy dopiero zawrzeć, ale nie znamy jeszcze wszystkich jej danych, np.: nie znamy kwoty wyjścia, lub daty zakończenia.
 5. Program pozwala wprawdzie na wpisanie niepełnych danych inwestycji, jednak wszystkie statystyki zostaną prawidłowo wyliczone dopiero po prawidłowym wypełnieniu tych danych.
 6. Gdy inwestycja wpisana do rejestru się zakończy, a Ty dostaniesz zwrot zainwestowanych pieniędzy i zyskimozesz taką inwestycję usunąć z rejestru przyciskiem „Usuń” lub z klawiatury kombinacją klawiszy CTRL+DEL.

Jakie mogą wystąpić problemy, kilka porad praktycznych.

Może się zdarzyć, że nie będziesz znał daty zakończenia inwestycji lub/i kwoty wyjścia z inwestycji. Musisz wtedy te dane oszacować, mimo że program na to pozwala, nie zostawiaj ich pustych. Jest to poważny błąd w szacowaniu inwestycji. Przed tym błędem program i nasza metoda zarządzania inwestycjami ma Cię uchronić.

Jeśli nie jesteś w stanie oszacować tych dwóch danych, znaczy, że nie panujesz nad inwestycją. Pamiętaj zawsze ustalaj, wszystkie dane inwestycji dopiero na tej podstawie system liczy prawdziwy roczny procentowy zysk z danej inwestycji.

Bankierzy i sprzedawcy instrumentów finansowych stosują różne sztuczki by Tobie się wydawało, że inwestycja jest bardziej zyskowna niż jest w rzeczywistości. Jeśli nie jesteś bardzo dobry w matematyce lub finansach, stosuj naszą zasadę i zawsze ustalaj czas wyjścia i kwotę wyjścia z inwestycji. Wtedy zawsze dobrze policzysz prawdziwy zysk - niezależnie od sztuczek sprzedawców i marketingowców.

Jeśli masz problemy z oszacowaniem czasu wyjścia i kwoty wyjścia z inwestycji to znaczy że nie panujesz nad inwestycją, ustal wtedy orientacyjny czas i kwotę wyjścia - gdy czas wyjścia się zbliży, skontroluj inwestycję i zamknij ją lub przedłuż. Nigdy jednak nie pozostawiaj tych danych pustych. Jeśli będziesz zawsze oceniał czas i kwotę wyjścia, nauczysz się kalkulowania inwestycji i poprawisz swoje wyniki inwestycyjne. Trudniej też będzie Ci sprzedać, naciągane inwestycje nad którymi nie masz kontroli.

 • Sztuczka 1 - Jeśli nie znasz czasu wyjścia z inwestycji, a zdarza się to np.: przy kupnie ETFów, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych itp. - załóż czas wyjścia np.: 6 miesięcy lub jeden rok. Gdy czas wyjścia się zbliży, skontroluj inwestycję, policz dotychczasowe zyski, porównaj z wynikami innych inwestycyji i zdecyduj o zamknięciu danej inwestycji lub jej przedłużeniu. W ten sposób będziesz w naturalny sposób kontrolował inwestycje, które nie mają z góry określonego czasu wyjścia. Nie wpędzisz się w tak zwaną zapomnianą inwestycję, która przynosi mało zysków, mniej niż inne inwestycje.
 • Sztuczka 2 - Jeśli nie znasz kwoty wyjścia z inwestycji, a zdarza się to np.: przy kupnie ETFów, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, akcji itp. oszacuj kwotę wyjścia, arkusz automatycznie policzy ci prawdziwy zysk z inwestycji, w ten sposób unikniesz pomyłki co do rzeczywistych zysków z inwestycji. Po zakończeniu inwestycji gdy poznasz prawdziwą kwotę wyjścia, to ją wpiszesz do rejestru. Program automatycznie obliczy twoje zyski i procent jaki zarabiałeś rocznie na tej inwestycji.

Co jeszcze powinienem wiedzieć ?

Aby w pełni skorzystać z programu wskazane jest zapoznanie się z cyklem artykułów zamieszczonym przez FinanseDomowe.COM pod tytułem "Jak poprawić swoje wyniki inwestycyjne".

Wszystkie pola programu są jasno opisane. Osoba nawet z podstawową umiejętnością obsługi komputera nie powinna mieć trudności w jego użytkowaniu.

Maksymalna ilość inwestycji, którą można wpisać do programu to 5 000, gdy przekroczysz tą ilość program nie pozwoli Ci już wpisywać nowych inwestycji. Przeciętny nieprofesjonalny inwestor lokuje jednocześnie środki od 5 do 20 inwestycji jednocześnie. Jak widać ilość 5 000 jest więc bardzo duża w stosunku do potrzeb.

Zestawienie funkcji programu i sposobu ich obsługi.

Program pozwala na pracę za pomocą myszki, ekranu dotykowego, oraz szybką pracę przy pomocy klawiatury. Poniżej podajemy funkcje programu i sposób ich wywołania za pomocą przycisku lub klawiatury.

FunkcjaPrzyciskKlawiatura
Dodanie inwestycji Dodaj Ctrl+a lub ENTER na ostatnim edytowalnym polu rejestru
Rozpoczęcie edycji danych   ENTER na zaznaczonym wierszu
Nawigowanie (chodzenie) po polach w trybie edycji   ENTER lub TAB (TABULATOR)
Nawigowanie (chodzenie) po aplikacji   TAB (TABULATOR)
Usunięcie zaznaczonej inwestycji Usuń DEL lub CTRL+d
Przejście do następnej inwestycji poniżej (w dół)   Strzałka w dół 
Przejście do poprzedniej inwestycji w górę (w dół)   Strzałka w górę
Przesunięcie inwestycji o jeden wiersz w dół. W dół Ctrl+ Strzałka w dół
Przesunięcie inwestycji o jeden wiersz w górę. W górę Ctrl+ Strzałka w górę
Szybka obsługa, także z klawiatury numerycznej - jeśli dane nie są edytowane rozpoczęcie edycji danych, jeśli dane są edytowane zatwierdzenie danych wpisanych w polu i przejście do następnego pola. Pozwala na bardzo szybkie wpisywanie i zmienianie danych inwestycji.   ENTER
Zapisanie danych Zapisz Ctrl+s
Wywołanie strony FinanseDomowe.COM (wymaga podłączenia do internetu) - Należy kliknąć w link "FinanseDomowe.COM" na pasku menu.    
Wywołanie instrukcji programu (wymaga podłączenia do internetu) - Należy kliknąć w link "Jak używać?" na pasku menu.    
Na początek listy (do pierwszego wiersza)   Home
Na koniec listy do ostatniego wiersza   End
O jeden ekran w dół   PgDown
O jeden Ekran w górę   PgUp
 • Co oznaczają pola rejestru inwestycji

  Poszczególne kolumny danych

  Nazwa - Nazwa inwestycji.

  Data wejścia - Data początku inwestycji, data wpłaty środków na inwestycję.

  Data wyjścia - Data końca inwestycji, data zwrotu kapitału od sprzedawcy inwestycji, na twoje konto w banku.

  Kwota wejścia - Kwota wpłacona na inwestycję.

  Kwota wyjścia - Całkowita kwota wypłacona przez inwestycję (zwrot kapitału + odsetki i inne zyski z inwestycji).

  Zysk - Wyliczony przez program zysk z inwestycji.

  Zysk procenotwy w skali roku - Wyliczony przez program procent zysku z kapitału osiągany w ciągu roku na danej inwestycji.

  Ilość dni do końca - Ilość dni jaka jeszcze pozostała do końca inwestycji i zwrotu środków  na twoje konto.

  harmonogram (plan) inwestycji - Pokazuje graficznie ile jeszcze miesięcy dana inwestycje będzie trwała i w którym miesiącu się skończy.

  Co oznaczają pola podsumowań rejestru inwestycji

  Nazwa - Ilość inwestycji w rejestrze.

  Data wejścia - data wejścia najstarszej inwestycji, pokazuje jak dawno zawarłeś najstarszą inwestycję.

  Data wyjścia - data wyjścia najpóźniej kończącej się inwestycji, pokazuje najpóźniej kończącą się inwestycję.

  Kwota wejścia - suma kwot wejścia ze wszystkich inwestycji, pokazuje zainwestowany kapitał.

  Kkwota wyjścia - suma kwot wyjścia ze wszystkich inwestycji, pokazuje szacowany przychód ze wszystkich inwestycji.

  Zysk - suma zysków ze wszystkich inwestycji, pokazuje szacowany zysk jaki osiągniesz ze wszystkich inwestycji.

  Zysk procenotwy w skali roku - średni ważony procent zysku z wszystkich inwestycji, pokazuje ile średnio zarabiasz na pojedynczej pozycji.

  Ilość dni do końca - ilość dni jaka pozostała do najwcześniej kończącej się inwestycji, pokazuje kiedy najwcześniej skończy się jakaś inwestycja.

  Harmonogram (plan) inwestycji - suma kwot wyjścia inwestycji kończacych się w danym miesiącu. Szacuje ile w danym miesiącu spłynie Ci pieniędzy z kończących się inwestycji.

  Programy stworzone przez FinanseDomowe.COM

  Inwestycje Domowe dla Windows Desktop - instalowany tradycyjnie, pod Desktop (bez użycia sklepu Windows Store) - dostępny na zamówienie.

  Program możesz zamówić uzywając e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Inwestycje Domowe dla Windows 10 - dostępny w Sklepie Windows 10 (Windows Store).

  Program możesz pobrać tutaj:

  Planer kapitału dla Windows 10 - dostępny w Sklepie windwos 10 (Windows Store).

  Program możesz pobrać tutaj: 

  Planer kredytu dla Windows 10 - dostępny w Sklepie Windows 10 (Windows Store).

  Program możesz pobrać tutaj: 

  Planer finansowy dla windows 10 - dostępny w Sklepie Windows 10 (Windows Store).

  Program możesz pobrać tutaj: 

   

  O naszym portalu

   

  FinanseDomowe.COM

  • Jesteśmy niezależnym portalem specjalizującym się w tematyce Finansów Domowych.
  • Gromadzimy wiedzę przekazywaną przez zamożne rodziny z pokolenia na pokolenie.
  • Szkolimy z planowania finansowego dla osób prywatnych.
  • Pomagamy poznawać podstawy wiedzy o inwestycjach.
  • Informacje staramy się przedstawiać tak by każdy mógł je zrozumieć, oraz zastosować w codziennym życiu.

  Dołącz do nas prenumerując nasz bezpłatny biuletyn.