Instrukcja programu "Inwestycje Domowe" dla Windows Desktop.

Do czego służy program "Inwestycje Domowe" ?

Program został stworzony przez prywatnego inwestora z wieloletnim doświadczeniem. Prawidłowe korzystanie z programu:

 • pozwala na opanowanie sztuki zarządzania inwestycjami domowymi (prywatnymi) nawet niedoświadczonym inwestorom,
 • pozwala na poprawianie swoich wyników inwestycyjnych,
 • ułatwia niedoświadczonemu inwestorowi ochronę przed różnymi sztuczkami marketingowymi, które sprawiają, że kupowane inwestycje wydają się lepsze niż są w rzeczywistości.

Program służy do zarządzania inwestycjami domowymi. W programie można:

 • planować nowe inwestycje,
 • prowadzić ewidencję aktualnie trwających inwestycji (aktualnie zajętych pozycji inwestycyjnych),
 • sprawdzić , które inwestycje się kończą w najbliższym czasie,
 • przeglądać podsumowania prowadzonych inwestycji (ile zainwestowałem, ile zarobię, itd.),
 • sprawdzić jaka kwota zostanie nam wypłacona, z inwestycji kończących się w danym miesiącu.

Ewidencję naszych inwestycji prowadzimy w formie tabeli - dziennika inwestycji. Program, po wprowadzaniu niezbędnych danych i skopiowaniu formuł, automatycznie, dla każdej inwestycji:

 • szacuje całkowity zysk z danej inwestycji,
 • szacuje procentowy zysk roczny z danej inwestycji,
 • szacuje ile czasu pozostało do danej zakończenia,
 • pokazuje harmonogram danej inwestycji.

Dla kogo jest przeznaczony program "Inwestycje Domowe" , kto może z niego korzystać?

 • Program jest przeznaczony dla każdego, kto prowadzi lub chce prowadzić inwestycje domowe.
 • Największe korzyści z używania programu odniosą jednak przeciętni nieprofesjonalni inwestorzy.

Jak działa i jak używać programu "Inwestycje Domowe" ?

Program podzielony jest na trzy zakładki:

 • Moje inwestycje
 • Pomoc
 • Licencja

W zakładce "Moje inwestycje" prowadzimy rejestr inwestycji, tak zwanych (w języku inwestycyjnym) pozycji otwartych.

 1. W celu dodania nowej inwestycji , przechodzimy do ostatniego, pustego wiersza rejestru, wciskamy ENTER, a następnie wypełniamy pola:
  • nazwa inwestycji (pozycji)
  • data rozpoczęcia
  • data zakończenia - patrz uwaga poniżej
  • kwota wejścia
  • kwota wyjścia - patrz uwaga poniżej
 2. Po wypełnieniu wyżej wymienionych pól, program obliczy, zysk z inwestycji, zaktualizuje jej harmonogram, zaktualizuje podsumowania.
 3. Niema konieczności wpisania od razu wszystkich danych inwestycji, można je wpisywać stopniowo. Umożliwia to planowanie i ewidencję inwestycji, które chcemy dopiero zawrzeć, ale nie znamy jeszcze wszystkich jej danych, np.: nie znamy kwoty wyjścia, lub daty zakończenia.
 4. Program pozwala wprawdzie na wpisanie niepełnych danych inwestycji, jednak wszystkie statystyki zostaną prawidłowo wyliczone dopiero po prawidłowym wypełnieniu tych danych.
 5. Zobacz przykładowy widok rejestru inwestycji.
 6. Gdy inwestycja wpisana do rejestru się zakończy, a Ty dostaniesz zwrot zainwestowanych pieniędzy i zyski. Należy taką inwestycję usunąć z rejestru przyciskiem „Usuń”.

W zakładce „Pomoc” możesz przeczytać instrukcję korzystania z programu on-line dostępną na stronach portalu FinanseDomowe.COM.

W zakładce „Licencja” możesz podejrzeć warunki licencji programu.

Jakie mogą wystąpić problemy, kilka porad praktycznych.

Może się zdarzyć, że nie będziesz znał daty zakończenia inwestycji lub/i kwoty wyjścia z inwestycji. Musisz wtedy te dane oszacować, mimo że program na to pozwala, nie zostawiaj ich pustych. Jest to poważny błąd w szacowaniu inwestycji. Przed tym błędem program i nasza metoda zarządzania inwestycjami ma Cię uchronić.

Jeśli nie jesteś w stanie oszacować tych dwóch danych, znaczy, że nie panujesz nad inwestycją. Pamiętaj zawsze ustalaj, wszystkie dane inwestycji dopiero na tej podstawie system liczy prawdziwy roczny procentowy zysk z danej inwestycji.

Bankierzy i sprzedawcy instrumentów finansowych stosują różne sztuczki by Tobie się wydawało, że inwestycja jest bardziej zyskowna niż jest w rzeczywistości. Jeśli nie jesteś bardzo dobry w matematyce lub finansach, stosuj naszą zasadę i zawsze ustalaj czas wyjścia i kwotę wyjścia z inwestycji. Wtedy zawsze dobrze policzysz prawdziwy zysk - niezależnie od sztuczek sprzedawców i marketingowców.

Jeśli masz problemy z oszacowaniem czasu wyjścia i kwoty wyjścia z inwestycji to znaczy że nie panujesz nad inwestycją, ustal wtedy orientacyjny czas i kwotę wyjścia - gdy czas wyjścia się zbliży skontroluj inwestycję i zamknij ją lub przedłuż. Nigdy jednak nie pozostawiaj tych danych pustych. Jeśli będziesz zawsze oceniał czas i kwotę wyjścia, nauczysz się kalkulowania inwestycji i poprawisz swoje wyniki inwestycyjne. Trudniej też będzie Ci sprzedać, naciągane inwestycje nad którymi nie masz kontroli.

 • Sztuczka 1 - Jeśli nie znasz czasu wyjścia z inwestycji, a zdarza się to np.: przy kupnie ETFów, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych itp. - załóż czas wyjścia np.: 6 miesięcy lub jeden rok. Gdy czas wyjścia się zbliży, skontroluj inwestycję, policz dotychczasowe zyski, porównaj z twoimi średnimi ważonymi wynikami inwestycyjnymi i zdecyduj o zamknięciu inwestycji lub jej przedłużeniu. W ten sposób będziesz w naturalny sposób kontrolował inwestycje, które nie mają z góry określonego czasu wyjścia. Nie wpędzisz się w tak zwaną zapomnianą inwestycję, która przynosi mało zysków, mniej niż inne inwestycje.
 • Sztuczka 2 - Jeśli nie znasz kwoty wyjścia z inwestycji, a zdarza się to np.: przy kupnie ETFów, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, akcji itp. oszacuj kwotę wyjścia, arkusz automatycznie policzy ci prawdziwy zysk z inwestycji, w ten sposób unikniesz pomyłki co do rzeczywistych zysków z inwestycji. Po zakończeniu inwestycji gdy poznasz prawdziwą kwotę wyjścia, to ją wpiszesz do rejestru. Program automatycznie obliczy twoje zyski i procent jaki zarabiałeś rocznie na tej inwestycji.

Co jeszcze powinienem wiedzieć ?

Aby w pełni skorzystać z programu wskazane jest zapoznanie się z cyklem artykułów zamieszczonym przez FinanseDomowe.COM pod tytułem "Jak poprawić swoje wyniki inwestycyjne".

Wszystkie pola programu są jasno opisane. Osoba nawet z podstawową umiejętnością obsługi komputera nie powinna mieć trudności w jego użytkowaniu.

Maksymalna ilość inwestycji , które można wpisać do programu to 5 000, gdy przekroczysz tą ilość program nie pozwoli Ci już wpisywać nowych inwestycji. Przeciętny nieprofesjonalny inwestor lokuje jednocześnie środki od 5 do 20 inwestycji jednocześnie. Jak widać ilość 5 000 jest więc bardzo duża w stosunku do potrzeb.

Jak używać klawiatury, skróty klawiaturowe

Program pozwala na b. szybką pracę przy pomocy klawiatury, poniżej wymieniamy funkcje które można uruchomić z klawiatury.

 • Strzałka w dół – przejście do następnego pola poniżej (w dół)
 • Strzałka w górę - przejście do następnego pola w górę (w dół)
 • Enter – jeśli dane nie są edytowane rozpoczęcie edycji danych, jeśli dane są edytowane zatwierdzenie danych wpisanych w polu i przejście do następnego pola. Klawisz pozwala na bardzo szybkie wpisywanie danych inwestycji.
 • Shift + Enter – zakończenie edycji danych.
 • Shift + Strzałka w dół – przesunięcie inwestycji o jeden wiersz w dół.
 • Shift + Strzałka w górę – przesunięcie inwestycji o jeden wiersz w górę.
 • Ctrl + S – zapisanie danych.
 • Del – Usunięcie zaznaczonej inwestycji.
 • Tabulator (Tab) – Przejście do następnego pola, można używać zamiast strzałki w prawo.
 • PgUp – przejście w górę o całą stronę
 • PgDown – przejście w dół o całą stronę
 • Home - przejście do pierwszej kolumny „Nazwa Inwestycji”

Przyciski

Do obsługi programu oprócz klawiatury można używać myszki i przycisków:

 • W dół - przesunięcie inwestycji o jeden wiersz w dół.
 • W górę - przesunięcie inwestycji o jeden wiersz w górę.
 • Zapisz - zapisanie danych.
 • Usuń - Usunięcie zaznaczonej inwestycji.
 

O naszym portalu

 

FinanseDomowe.COM

 • Jesteśmy niezależnym portalem specjalizującym się w tematyce Finansów Domowych.
 • Gromadzimy wiedzę przekazywaną przez zamożne rodziny z pokolenia na pokolenie.
 • Szkolimy z planowania finansowego dla osób prywatnych.
 • Pomagamy poznawać podstawy wiedzy o inwestycjach.
 • Informacje staramy się przedstawiać tak by każdy mógł je zrozumieć, oraz zastosować w codziennym życiu.

Dołącz do nas prenumerując nasz bezpłatny biuletyn.