FinanseDomowe.COM arrow Planer arrowJak używać planera finansowego?

Jak używać planera finansowego?

Do czego służy planer finansowy?

Planer finansowy służy do automatycznego generowania planów finansowych. Planer potrafi, po podaniu danych przez użytkownika, automatycznie wygenerować następujące rodzaje planów finansowych:

Dzięki planerowi każdy może w prosty i szybki sposób, bez posiadania zaawansowanej wiedzy z zakresu planowania finansowego, planować wiele zagadnień z dziedziny finansów domowych.

Co można planować przy pomocy planera wzrostu lub spadku kapitału?

W ramach planowania wzrostu lub spadku kapitału planer pozwala na szybkie, łatwe i nie wymagające zaawansowanej wiedzy z zakresu planowania finansowego planowanie najróżniejszych wariantów oszczędzania i wydawania pieniędzy. Planer wzrostu lub spadku kapitału pozwala na sporządzanie planów:

 • oszczędzania i inwestowania pieniędzy, co powoduje wzrost kapitału
 • planów wydawania pieniędzy, co powoduje spadek kapitału
Można także sporządzać plany uwzględniające oba te działania jednocześnie.

Podstawowe typy planów jakie można tworzyć za pomocą planera wzrostu i spadku kapitału to:

 • plany oszczędzania na jakiś cel
 • plany życia z oszczędności
 • najróżniejsze inne plany przepływów finansowych i wzrostu lub spadku kapitału.

Więcej zobacz w instrukcji "Przykłady planów" dla planera wzrostu i spadku kapitału.

Co można planować przy pomocy planera spłaty kredytów?

W ramach planowania spłaty kredytów dzięki planerowi można w szybki, łatwy i nie wymagający zaawansowanej wiedzy z zakresu planowania finansowego zaplanować najróżniejsze warianty umów kredytowych. Planer spłaty kredytów pozwala na sporządzanie:

 • planów spłaty kredytów z ratami malejącymi
 • planów spłaty kredytów z ratami stałymi

Więcej zobacz w instrukcji "Przykłady planów" dla planera kredytów.

Czy są jakieś ograniczenia ?

Czy są jakieś ograniczenia dla planera wzrostu lub spadku kapitału?

TAK, planer kapitału na szybkie i łatwe sporządzanie symulacji wzrostu lub spadku kapitału. Jego wyniki mogą się jednak różnić od rzeczywiście osiągniętych lub od przedstawionych przez firmy próbujące Ci sprzedać określoną inwestycję. Planer pozwoli Ci jednak sprawdzić czy te symulacje są prawidłowe, jeśli symulacje te są dla Ciebie mniej korzystne w stosunku symulacji sporządzonej przy pomocy planera, poproś o wyjaśnienie różnic, lub kup tą inwestycję u kogo innego.

Czy są jakieś ograniczenia dla planera spłaty kredytów ?

TAK, planer spłat kredytu pozwala na szybkie i łatwe sporządzanie symulacji spłat kredytu. Jego wyniki mogą się jednak różnić od symulacji sporządzonej przez bank lub innego kredytodawcę. Pamiętaj, że jeśli weźmiesz kredyt musisz go spłacać wg symulacji sporządzonej przez kredytodawcę. Planer pozwoli Ci jednak sprawdzić czy jego symulacja jest prawidłowa, jeśli jego symulacja jest dla Ciebie mniej korzystna w stosunku symulacji sporządzonej przy pomocy planera, poproś o wyjaśnienie różnic, lub weź kredyt u kogo innego.

Jak używać planera?

Po wywołaniu planera, pokazuje się domyślnie jako pierwszy, zawsze planer zmian kapitału, a nad nim przycisk pozwalający na zmianę rodzaju planera na planer kredytu.

Jeśli klikniemy ten przycisk pokaże się planer kredytu, a nad nim przycisk pozwalający na zmianę rodzaju planera na planer kapitału. Jeśli klikniemy ten przycisk z powrotem powrócimy do planera kapitału.

Jak używać poszczególne rodzaje planera możesz przeczytać w poniższych rozdziałach:

Jak używać planera kapitału?

W celu wygenerowania planu wzrostu lub spadku kapitału należy kolejno wypełnić dane planu.

Dane planu kapitału składają się z następujących pól:

 • ilość okresów
 • kapitał początkowy
 • procent za okres
 • wpłata
 • wypłata

Po wypełnieniu danych:

 • Można wygenerować plan finansowy, w tym celu należy nacisnąć przycisk "Generuj Plan" - system wygeneruje tabelę planu finansowego wraz z podsumowaniem.
 • Można wygenerować wykres zmian kapitału, w tym celu należy nacisnąć przycisk "Generuj Wykres" - system wygeneruje obraz z wykresem wzrostu bądź spadku kapitału.

Co oznaczają pola danych planera kapitału?

 • Ilość okresów - ilość okresów, uwzględnianych w planie. Każdy okres jest krokiem planowania i wyliczane są dla niego wartość kapitału na początku okresu oraz przepływ finansowy na koniec okresu. Dla każdego okresu możemy otrzymać odsetki, dokonać wpłaty i zwiększyć kapitał lub dokonać wypłaty i zmniejszyć kapitał. Najczęściej przyjmuje się, że okres jest rokiem lub miesiącem. Można jednak przyjmować inne długości okresów np.: tydzień. Każdy okres będzie symulowany jednym wierszem w tabeli planu. Jeśli wpiszemy więc 100 to program zasymuluje zmiany kapitału przez 100 okresów. Można maksymalnie symulować plan dla 100 okresów.
 • Kapitał początkowy - kapitał jakim dysponujemy na początku zanim jeszcze minie pierwszy okres planu. Często kapitał ten oznacza wpłatę początkową. Jeśli wpiszemy więc 10 000 oznacza to, że plan chcemy zacząć od takiej właśnie kwoty.
 • Procent za okres - oprocentowanie kapitału jakie otrzymujemy za dany okres planu. Np.: jeśli wpiszemy 5 oznacza że w każdym okresie zarabiamy 5% na kapitale.
 • Wpłata - kwota jaką wpłacamy na koniec każdego okresu np: 100
 • Wypłata - kwota jaką wypłacamy na koniec każdego okresu planu np.: 100

Co oznaczają pola tabeli planera kapitału?

 • Okres - numer okresu który opisuje wiersz planu np.: okres 3. Okresy są numerowane od 1 do ilości okresów podanych podczas wypełniania danych planu.
 • Kapitał na początku okresu - kwota kapitału jaką dysponujemy na początku danego okresu.
 • Procent za okres - procent zysku jaki przyniesie nam kapitał w ciągu całego okresu, np.: 5%.
 • Odsetki za okres - kwota odsetek jaką dostaniemy na koniec okresu np.: 500 zł.
 • Wpłata na koniec okresu - wpłata jakiej chcemy dokonać na koniec okresu np.: 100 zł.
 • Wypłata na koniec okresu - wypłata jakiej chcemy dokonać z kapitału na koniec okresu np.: 360 zł.
 • Przepływ finansowy na koniec okresu - kwota, którą dodamy lub ujmiemy z kapitału na koniec okresu, np.: 240 zł.
 • Notatki - pole w którym po wydrukowaniu planu lub wklejeniu go do arkusza kalkulacyjnego możemy robić notatki.

Co oznaczają pola podsumowania planera kapitału?

 • Tyle wpłaciłeś - Kwota jaką wpłacisz w ciągu wszystkich okresów oszczędzania zgodnie z planem
 • Tyle zarobiłeś - Kwota jaką zarobisz na odsetkach od kapitał w ciągu wszystkich okresów planu
 • Tyle wypłaciłeś - kwota jaką wypłacisz z kapitału w ciągu wszystkich okresów oszczędzania zgodnie z planem
 • Tyle będziesz miał na koniec ostatniego okresu - kwota jaką będziesz dysponował na koniec ostatniego okresu planu.

Jak używać planera kredytu?

W celu wygenerowania planu spłaty kredytu należy kolejno wypełnić dane planu.

Dane planu kredytu składają się z następujących pól:

 • typ rat
 • kwota kredytu
 • ilość okresów
 • procent za okres

Po wypełnieniu danych:

 • Można wygenerować plan finansowy, w tym celu należy nacisnąć przycisk "Generuj Plan" - system wygeneruje tabelę planu finansowego wraz z podsumowaniem.

Co oznaczają pola danych planera kredytu?

 • typ rat - należy wybrać z listy typ rat lub rodzaj planu. Każdy dokonany w tym polu wybór zmienia sposób planowania kredytu. Poniżej opisano znaczenie poszczególnych typów rat i rodzajów planów, które można wybrać z listy.
  • raty malejące - planer zaplanuje kredyt według rat malejących
  • raty stałe - planer zaplanuje kredyt według rat stałych
 • kwota kredytu - kwota (wartość) kredytu jaką chcemy pożyczyć (kwota pieniędzy jaką chcemy pożyczyć)
 • Ilość okresów - ilość okresów, ilość rat na jaką zostanie podzielona spłata kredytu Każdy okres (rata kredytu) jest krokiem planowania i wyliczane są dla niej kwota kredytu, jaka jeszcze pozostała do spłaty oraz już spłacona kwota kredytu Każda rata będzie symulowana jednym wierszem w tabeli planu. Jeśli wpiszemy więc 100 to program zasymuluje spłatę kredytu rozłożoną na 100 rat. Można maksymalnie symulować plan dla 800 okresów.
 • Procent za okres - oprocentowanie kredytu dla każdej raty (okresu planu). Np.: jeśli wpiszemy 5 oznacza to że w każdym okresie kredyt jest oprocentowany na 5%

Co oznaczają pola tabeli planera kredytu

 • Okres - numer okresu który opisuje wiersz planu np.: okres 3. Okresy są numerowane od 1 do ilości okresów podanych podczas wypełniania danych planu.
 • Wartość kredytu - aktualna wartość kredytu. Aktualna wartość kredytu maleje wraz z każdą spłatą.
 • Spłata kapitał - część (rata) kapitałowa do spłaty w danym okresie.
 • Oprocentowanie kredytu - oprocentowanie kredytu za dany okres.
 • Odsetki za okres - odsetki od kredytu do zapłaty za dany okres
 • Spłata całkowita za okres - całkowita rata kredytu do spłaty w danym okresie. Składa się z części (raty) kapitałowej za dany okres i odsetek za ten okres
 • Dług po spłacie - Wartość długu (kredytu) po spłacie całkowitej raty kredytu.
 • Spłacony kapitał narastająco - kapitał spłacony przez wszystkie dotychczasowe okresy trwania kredytu.
 • Spłacone odsetki narastająco - odsetki zapłacone przez wszystkie dotychczasowe okresy trwania kredytu.
 • Spłata całkowita narastająco - całkowita kwota zapłacona za kredyt przez wszystkie dotychczasowe okresy trwania kredytu.
 • Notatki - dowolne notatki lub uwagi

Co oznaczają pola podsumowania planera kredytu?

 • Tyle pożyczyłeś - kwota jaką pożyczyłeś
 • Tyle spłacisz - kwota jaką w sumie spłacisz, licząc razem spłacony kapitał oraz spłacone odsetki
 • Tyle kapitału - kwota kapitału jaką spłacisz
 • Tyle zapłacisz odsetek - kwota odsetek jaką zapłacisz za kredyt